Giáo Xứ Hơ Moong

Địa Chỉ

Đường:
Thành phố:

Phường/xã: Thôn Đăk Wơk, xã Hơ Moong, Huyện Sa Thầy
Tỉnh: Kon Tum

Thông Tin Giáo Xứ

Cha quản xứ: Đaminh Vũ Văn Tín
Giáo dân: 3.400
Bổn mạng giáo xứ: Thánh Giuse
Giáo họ trực thuộc:  4

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

Thứ

Giờ Lễ

Địa Điểm
(Giáo Họ/ Nhà Thờ Chính)

Ghi Chú

Hai

5h30

Đăk Wơk

 

Ba

5h30

Đăk Wơk Yôp

 

5h30

Plei Kơtol

 

Năm

5h30

Đăk Wơk

 

Sáu

5h30

Plei Kơtol

 

Bảy

17h00

Đăk Wơk Yôp

Chúa Nhật

6h00

Đăk Wơk Yôp

8h30

Plei Kơtol

16h00

Đăk Wơk

Lược Sử Giáo Xứ

WGPKT(11/10/2021) KONTUM