Giáo Xứ Đăk Long

Địa Chỉ

Đường:
Thành phố:

Phường/xã: xã Đăk Long – H. Đăk Glei
Tỉnh: Kon Tum

Thông Tin Giáo Xứ

Cha quản xứ: Đôminicô Hoàng Xuân Anh
Giáo dân: 1000
Giáo họ trực thuộc: 5

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

Thứ Giờ Lễ Địa Điểm
(Giáo Họ/ Nhà Thờ Chính)
Ghi Chú
Hai      
     
Ba      
     
     
     
Năm      
17h30 Nt Chính  
Sáu 5h30 Nt Chính Luân phiên làng
     
Bảy      
     
Chúa Nhật
 
6h30 Nt Pêng Blong