Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh

Sinh ngày: 23.10.1938
Nơi sinh: Hà Tây, Hà Nội
Thụ phong linh mục: 22.12.1968
Tấn phong Giám mục: 28.08.2003
Hưu: 03.12.2015
Nguyên quán: Hà Nội
Địa chỉ: 146 Trần Hưng Đạo, Tp Kon Tum
E-mail: davitvn@gmail.com
Chức danh: Nguyên Giám mục Kon Tum