Đức Cha Phêrô Trần Thanh Chung

Sinh ngày: 10.11.1926
Nơi sinh: Đà Nẵng
Thụ phong linh mục: 25.08.1955
Tấn phong Giám mục: 22.11.1981
Giám mục Chính tòa:13.04.1995
Hưu: 28.08.2003
Nguyên quán: Quảng Nam, Đà Nẵng
Địa chỉ:146 Trần Hưng Đạo, Tp Kon Tum
Email: mn27.2pk@gmail.com
Chức danh: Nguyên Giám mục