Linh Mục Antôn Nguyễn Văn Bình

Sinh ngày: 09.08.1957
Nơi sinh: Kon Tum
Thụ phong linh mục: 10.09.2003
Nguyên quán: Quy Nhơn.
Địa chỉ: Nhà Thờ Plei Tơwer, Xã Ia Khươl, H.Chư Păh, Tỉnh Gia Lai
Email: anbinhkt@gmail.com
Chức danh: Chánh xứ