Linh Mục Antôn Phạm Minh Châu, OP

Sinh ngày: 04.08.1978
Nơi sinh: Đồng Nai
Thụ phong linh mục: 11.08.2011
Nguyên quán: Bùi Chu.
Địa chỉ: Nhà Thờ Kon RơBang, Xã Vinh Quang, Tp Kon Tum, Kon Tum
Email: antonchaupham@yahoo.com
Chức danh: Chánh xứ