Linh Mục Barnaba M. Trần Văn Đạo, CRM

Sinh ngày:10.11.1973
Nơi sinh: Nam Định
Thụ phong linh mục: 10.11.2017
Nguyên quán: Nam Định
Địa chỉ: Nhà thờ Đăk Rao Kram,
T.tr Đăk Tô, h. Đăk Tô, Kon Tum.
E-mail: quangsangcmc@gmail.com
Chức danh: Phó Xứ