Linh Mục Bênêđictô Nguyễn Văn Bình

Sinh ngày: 21.06.1971
Nơi sinh: Pleiku
Thụ phong linh mục: 02.12.2006
Nguyên quán: Quy Nhơn
Địa chỉ: Nhà Thờ Phương Quý, Tp Kon Tum, Kon Tum
Email: benbinh11@yahoo.com
Chức danh: Chánh xứ – Phụ trách Hiền mẫu Miền Kon Tum