Linh Mục Đaminh Hoàng Xuân Anh

Sinh ngày: 08.08.1984
Nơi sinh: Sài Gòn
Thụ phong linh mục: 29.9.2017
Nguyên quán: Hà Nội
Địa chỉ: Nhà thờ Đăk Giấc, Xã Đăk Môn, H.Đăk Glei, Kon Tum
Email: dominiquehxa@gmail.com
Chức danh: Chánh xứ