Linh Mục Ephrem Trương Cường

Sinh ngày: 01.02.1973
Nơi sinh: Quảng Trị
Thụ phong linh mục: 28.03.2008
Nguyên quán: Quảng Trị
Địa chỉ: Nhà Thờ Tiên Sơn
X.Tân Sơn, Tp Pleiku, Gia Lai.
Email : ecuongct@yahoo.com
Chức danh: Chánh Xứ – Phụ trách Hiền phụ Miền Gia Lai