Linh Mục F.X Phan Sinh Biu

Sinh ngày: 25.12.1950
Nơi sinh: Đăk Tô, Kon Tum
Thụ phong linh mục: 20.07.2005
Nguyên quán: Kon Tum
Địa chỉ: Nhà Thờ Chánh Tòa, 13 Nguyễn Huệ, Tp Kon Tum, Kon Tum
Chức danh: Phụ tá