Linh Mục Giuse Đinh Văn Cao, CSsR

Sinh ngày: 04.01.1971
Nơi sinh: Lâm Đồng
Thụ phong linh mục: 28.06.2007
Nguyên quán: Nam Định, Bùi Chu
Địa chỉ: Nhà Thờ Châu Khê Xã Đak Yă, Huyện Mang Yang, Gia Lai
Email: caodcct@gmail.com
Chức danh: Chánh Xứ