Linh Mục Giuse Lưu Dương Xuân Bình, CSsR

Sinh ngày: 15.02.1985
Nơi sinh: Vũng Tàu
Thụ phong linh mục: 03.07.2019
Nguyên quán:
Địa chỉ: Nhà Thờ Pleikly, Thị Trấn Nhơn Hòa, H.Chư Pưh, Gia Lai
Email: josxuanbinh@gmail.com
Chức danh: Phụ tá