Linh mục Giuse Nguyễn Thời Danh

Sinh ngày:05.04.1984
Nơi sinh: Pleiku
Thụ phong linh mục: 19.10.2018
Nguyên quán
Địa chỉ: Nhà thờ Phú Bổn, Phú Tâm
186 Trần Hưng Đạo, Tx Ayun Pa, Gia Lai
Email : gthoidanh@yahoo.com
Chức danh: Phó xứ