Linh mục Giuse Nguyễn Văn Đắc

Sinh ngày:05.03.1940
Nơi sinh: Hà Tây, Hà Nội
Thụ phong linh mục: 05.05.1974
Nguyên quán: Hà Nội
Địa chỉ: Tòa Giám mục
146 Trần Hưng Đạo, Kon Tum
E-mail: vandaclinhmuc@gmail.com
Chức danh: Hưu