Linh Mục Giuse Trần Văn Bảy

Sinh ngày: 21.05.1950
Nơi sinh: Sài Gòn
Thụ phong linh mục: 24.11.2004
Nguyên quán: Phát Diệm.
Địa chỉ: Nhà thờ Lệ Chí, Xã Nam Yang, H.Đăk Đoa, Gia Lai.
Email: josbay2411@gmail.com
Chức danh: Chánh Xứ – Hạt Trưởng Mang Yang