Linh Mục Micae A Blir

Sinh ngày: 08.01.1981
Nơi sinh: Kon Tum
Thụ phong linh mục: 29.9.2017
Nguyên quán: Kon Tum
Địa chỉ: Nhà Thờ Đăk Chô, Xã Ngọc Tụ, H.Đăk Tô, Kon Tum
Email: micaeblir@gmail.com
Chức danh: Chánh Xứ