Linh Mục Micae Hoàng Quý Ân, CSsR

Sinh ngày: 20.09.1966
Nơi sinh: Hậu Giang
Thụ phong linh mục: 07.12.2005
Nguyên quán: Thanh Hóa.
Địa chỉ: Nhà thờ Plei Athai, TTr.Phú Thiện, H.Phú Thiện, Tỉnh Gia Lai
E-mail: michael_quian@yahoo.com
Chức danh: Chánh xứ