Linh Mục Micae Trần Phúc Ca, SVD

Sinh ngày: 03.02.1974
Nơi sinh:
Thụ phong linh mục: 11.06.2010
Nguyên quán:
Địa chỉ: Nhà Thờ Mân Côi, Xã Ayun, H. Chư Sê, Gia Lai
Email: michaelcatransvd@yahoo.com
Chức danh: Phó xứ