Linh Mục Phêrô Alih, OFM

Sinh ngày: 19.05.1986
Nơi sinh: Kon Tum
Thụ phong linh mục: 11.04.2021
Nguyên quán: Kon Tum
Địa chỉ: Nhà thờ Ia Tô Xaõ Ia Toâ, h.Ia Grai, Gialai
Email: peteralihofm@gmail.com
Chức danh: Phó xứ