Linh mục Phêrô Nguyễn Vân Đông

Sinh ngày:24.03.1943
Nơi sinh: Bình Định
Thụ phong linh mục: 20.12.1972
Nguyên quán: Bình Định, Quy Nhơn
Địa chỉ: Nhà Thăng Tiến 20 Wừu, p.Ia Kring, Tp Pleiku
E-mail: dongpku70@gmail.com
Chức danh: Tổng Đại diện