Linh Mục Phêrô Nguyễn Xuân Anh, SJ

Sinh ngày: 01.02.1983
Nơi sinh: Hà Tĩnh
Thụ phong linh mục: 29.9.2017
Nguyên quán: Hà Tĩnh
Địa chỉ: Nhà thờ Hoa Lư CMT8, P.Hoa Lưu, tp Pleiku, Gialai.
Email: xuananhsjvn@gmail.com
Chức danh: Chánh xứ