Linh Mục Phêrô Phạm Bá Đình, OFM

Sinh ngày:08.08.1973
Nơi sinh: Hà Tĩnh
Thụ phong linh mục: 10.05.2009
Nguyên quán: Hà Tĩnh
Địa chỉ: Nhà thờ Ia Tô Xã Ia Tô, H. Ia Grai, Gia Lai
E-mail: badinh73@gmail.com
Chức danh: Phó Xứ