Linh Mục Simon Nguyễn Tấn Đạt, OFM

Sinh ngày:21.02.1981
Nơi sinh: An Khê , Gia Lai
Thụ phong linh mục: 08.04.2018
Nguyên quán:  
Địa chỉ: Nhà thờ Đức Bà Biển Hồ Xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, Gia Lai.
E-mail: tandatofm@gmail.com
Chức danh: Phó Xứ