Bà Cố Anna Vũ Thị Nhính

Văn Phòng TGM xin kính báo:

“TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”

CÁO PHÓ   

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,

Giáo Phận Kon Tum

và gia đình Nữ tu Maria Mađalêna Nguyễn Vũ Tố Quyên

(Thuộc Đan Viện Cát Minh Bình Triệu)

Trân trọng báo tin:

Bà Cố ANNA Vũ Thị Nhính

Sinh ngày 12.02.1960tại An Sơn

Địa chỉ: Xã Tân An, Huyện Đăk Pơ, Tỉnh Gialai

thuộc Giáo Xứ An Sơn, Giáo Phận Kontum

Đã được Chúa gọi về lúc 12g15 thứ Năm, ngày 04 tháng 07 năm 2019.

Hưởng dương 59 tuổi.

Thánh lễ An Táng lúc 06g00 sáng thứ Bảy
ngày 06 tháng 07 năm 2019 .

Tại Nhà Thờ An Sơn, Giáo Phận Kontum

 Xin hiệp thông cầu nguyện

 cho linh hồn Bà Cố ANNA mau được hưởng tôn nhan Chúa

R.I.P

GPKONTUM(05/07/2019) KONTUM