Họp Mặt Linh Mục Tháng 07/2019

Văn Phòng TGM xin thông báo đến Quý Cha và Quý Thầy Phó Tế ngày họp mặt tháng 7/2019:

* Địa điểm: Tòa Giám Mục Kon Tum

* Thời gian: từ 9g00 đến 16g00 thứ Ba, ngày 02.7.2019.

Kính mời Quý Cha và Quý Thầy tham dự đông đủ.

VPTGM

Lm Lu-y Nguyễn Quang Hoa

GPKONTUM(29/06/2019)