FABC: Hội Nghị Tham Vấn Về Huấn Luyện Hiệp Hành Cho Giáo Hội Tại Châu Á Lần I (11-15/09/2023)

Văn Việt Từ ngày 11 đến 15.09.2023, Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC) tổ chức Hội nghị Tham vấn về Huấn luyện Hiệp hành cho Giáo hội tại châu Á lần I (The First Consultation Meeting on Synodal … Đọc tiếp FABC: Hội Nghị Tham Vấn Về Huấn Luyện Hiệp Hành Cho Giáo Hội Tại Châu Á Lần I (11-15/09/2023)