Ý Lực Sống 13: Vô Tri Bất Mộ

          Không biết thì không yêu ! Không biết Chúa thì không yêu Chúa bao giờ. Không đọc Tin Mừng, không học hỏi Giáo Lý thì không biết Chúa. Mang tiếng là có đạo nhưng không biết Chúa và không yêu Chúa, số này là khá đông !
1. VÔ TRI THÌ BẤT MỘ.
          Tri là sự hiểu biết, mộ là lòng yêu thương. Chỉ có “con người” mới có hai khả năng này. Tất cả các con “loài vật” đều không có. Con gà mẹ nó bảo vệ, che chở con dưới cánh nó, tìm thức ăn nuôi con . . . là bản năng Chúa cho nó để bảo tồn loài giống “gà” của nó. Gà con lớn lên tự lo kiếm ăn nuôi mình, và không còn biết mẹ mình là ai. Không bao giờ gà mẹ tổ chức họp “gia đình” để giới thiệu bà con ruột thịt đâu ! Tất cả loài vật đều như thế. Chỉ có con người mới biết tông ti họ hàng, biết ông bà tổ tiên thôi.
         Chúa cho con người có trí khôn là để hiểu biết, có con tim là để yêu thương. Phát triển trí khôn là phải “tìm hiểu”, học hỏi, suy nghĩ . . . Yêu thương là hoa trái của hiểu biết. Tư tưởng hướng dẫn hành động là như thế. Không học giáo lý thì không có lòng mộ mến Chúa . Gia đình là trường dạy đức tin đầu tiên . Không ai có thể dạy người khác điều mình không biết. Không ai có thể cho người khác điều mình không có.
2. VÔ MỘ BẤT HÀNH.
Không mộ đạo thì không thích đến nhà thờ. Cha Mẹ thương con cái thì không ngại vất vả làm lụng để lo cho con cái. Chúa Giêsu không ngại chết đau đớn để cứu sống loài người. Cũng có những con người rất vô cảm và họ không biết thương ai khác ngoài bản thân mình, và họ không bao giờ làm gì để giúp người.
3. VÔ HÀNH BẤT THÀNH SỰ.
         Không gieo thì không gặt. Gieo ít thì gặt ít. Gieo nhiều gặt nhiều. Gieo gì gặt nấy. Nhân quả như là một cái luật bất di bất dịch. Gieo là hành động, làm bác ái là hành động, cầu nguyện là hành động, lần hạt Mân Côi là hành động. . . Lao động chân tay, lao động trí óc và cũng có lao động “thiêng liêng” nữa ! Lao động thiêng liêng luôn có “hoa trái” vì chính Chúa là đối tác.
         * VÔ TRI BẤT MỘ
         * VÔ MỘ BẤT HÀNH
         * VÔ HÀNH BẤT THÀNH SỰ
Lạy Chúa, xin cho con biết con, xin cho con biết Chúa. Biết con là thân cát bụi mọn hèn, biết Chúa là Đấng Cao Cả, Toàn Năng và Toàn Trí. Amen.

Linh Mục Phêrô Nguyễn Vân Đông – Gp Kon Tum
WGPKT(25/08/2021) KONTUM