Giáo Xứ Phú Bổn

Giáo Xứ Phú Bổn

Địa Chỉ Đường: 186 Trần Hưng Đạo Thành phố: Thị xã Ayunpa Phường/xã: Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Gioan Nguyễn Đức Trường Giáo dân: 2600 Giáo họ trực thuộc: 5 Thông Tin Giờ Lễ Trong…

Xem Thêm
Giáo Xứ Plei Kơbey

Giáo Xứ Plei Kơbey

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: xã Xa Bình – H. Sa Thầy Tỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Gioan Vũ Duy Ngữ Giáo dân: 2150 Giáo họ trực thuộc: 3 Thông Tin Giờ Lễ Trong…

Xem Thêm
Giáo Xứ Lệ Chí

Giáo Xứ Lệ Chí

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Đăk Đoa Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Giuse Trần Văn Bảy Giáo dân: 3000 Giáo họ trực thuộc: Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ Thứ Giờ Lễ Địa…

Xem Thêm
Giáo Xứ Thanh Hà

Giáo Xứ Thanh Hà

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Ia Dăng-H.Chư Prông Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Phêrô Hoàng Văn Số Giáo dân: 2700 Giáo họ trực thuộc: 10 Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ   Thứ…

Xem Thêm
Giáo Xứ Đăk Tân

Giáo Xứ Đăk Tân

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Thôn 3- H. Kon Rẫy Tỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Giuse Đinh Văn Vinh Giáo dân: 3175 Giáo họ trực thuộc: Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ  …

Xem Thêm
Giáo Xứ Thanh Bình

Giáo Xứ Thanh Bình

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: xã Bình GiáoTỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Giáo dân: Giáo họ trực thuộc: Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ   Thứ Giờ Lễ Địa Điểm(Giáo Họ/ Nhà Thờ…

Xem Thêm
Giáo Xứ Măng La

Giáo Xứ Măng La

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Ngok Bay Tỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Tađêô Nguyễn Ái Quốc Giáo dân: 8000 Giáo họ trực thuộc: 7 Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ   Thứ Giờ…

Xem Thêm
Giáo Xứ Ia Tô

Giáo Xứ Ia Tô

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Ia Tô, Huyện Ia Grai Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Jos Trần Văn Long Giáo dân: 2500 Giáo họ trực thuộc: Sêsan 4 Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo…

Xem Thêm