Cáo Phó: Bà Cố Matta Mai Thị Con

Cáo Phó: Bà Cố Matta Mai Thị Con

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô, Giáo Phận Kon Tum, và Gia đình Linh mục Phêrô Ngô Thanh Tùng (Đang phục vụ tại Giáo xứ Đăk Túk, Giáo Hạt Đăk Mót, Giáo Phận Kon Tum) Trân…

Xem Thêm