Cáo Phó: Ông Cố Matthêu A Gur

Cáo Phó: Ông Cố Matthêu A Gur

Văn Phòng TGM kính báo: “TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”  CÁO PHÓ  Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô, Giáo Phận Kon Tum, và Gia Đình Yă Lêvi Y Phêng (+) Thuộc…

Xem Thêm