Cáo Phó: Bà Cố Matta Trần Thị Nga

Cáo Phó: Bà Cố Matta Trần Thị Nga

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô, Giáo Phận Kon Tum, và Gia đình Nữ tu Marie-Carola Võ Thị Thùy Trang (Thuộc Hội Dòng Chúa Quan Phòng, Tỉnh Dòng Tây Nguyên, đang phục vụ tại Cộng Đoàn…

Xem Thêm
Cáo Phó: Bà Cố Maria Lê Thị Đông

Cáo Phó: Bà Cố Maria Lê Thị Đông

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô, Giáo Phận Kon Tum, và Gia đình Linh mục Gioakim Lương Đông Vỹ  (Hiện Chính Xứ Giáo Xứ Phú Mỹ, Giáo Hạt Chư Prông, Giáo Phận Kon Tum) Trân trọng…

Xem Thêm
Cáo Phó: Bà Cố Matta Mai Thị Đầng

Cáo Phó: Bà Cố Matta Mai Thị Đầng

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô, Giáo Phận Kon Tum, và Gia đình Linh mục Phêrô Nguyễn Trọng Đường SVD & Nữ tu Matta Nguyễn Thị Hồng SPC (Thuộc Hội Dòng Thánh Phaolô, đang phục vụ…

Xem Thêm
BAN MỤC VỤ VĂN HÓA

BAN MỤC VỤ VĂN HÓA

Cuộc thi Viết Văn Thơ, Vẽ tranh Làng Hồ HOA NÚI RỪNG VII 2021 THÔNG BÁO Kính gửi: Quý Cha xứ, Quý Bề Trên các cộng đoàn Dòng tu, cùng toàn thể mọi thành phần đối tượng tham dự Cuộc…

Xem Thêm