Cáo Phó: Mikel A Wer

Cáo Phó: Mikel A Wer

Giáo Phận Kon Tum và Gia Đình tang quyến kính báo: Chú Yao Phu Mikel A WER Sinh năm 1935 Nguyên quán: Kon Hơgang (Kon Hring) được Chúa gọi về lúc 3 giờ ngày 02.11.2020 Huởng thọ 85 tuổi Thánh…

Xem Thêm