Mới Nhất
Chúa Nhật XI Thường Niên, Năm B (CN 16.06.2024) – Hạt Giống Nước Trời

Chúa Nhật XI Thường Niên, Năm B (CN 16.06.2024) – Hạt Giống Nước Trời

Bài đọc 1: Ed 17,22-24 Ta hạ thấp cây cao và nâng cao cây thấp. Bài trích sách ngôn sứ Ê-dê-ki-en. 22 Đức Chúa là Chúa Thượng phán như sau : Từ ngọn cây, từ ngọn hương bá cao chót vót,Ta sẽ...

Chúa Nhật X Thường Niên, Năm B (CN 09.06.2024) – Phạm Đến Thánh Thần

Chúa Nhật X Thường Niên, Năm B (CN 09.06.2024) – Phạm Đến Thánh Thần

Bài đọc 1: St 3,9-15 Ta sẽ gây mối thù giữa dòng giống mi và dòng giống người đàn bà. Bài trích sách Sáng thế. 9 Sau khi con người ăn trái cây biết lành biết dữ, Đức Chúa là Thiên Chúa...

Chúa Nhật IX Thường Niên, Năm B (CN 02.06.2024) – Mình Và Máu Thánh Chúa Kitô – Đây Là Mình Thầy

Chúa Nhật IX Thường Niên, Năm B (CN 02.06.2024) – Mình Và Máu Thánh Chúa Kitô – Đây Là Mình Thầy

Bài đọc 1: Xh 24,3-8 Đây là máu giao ước Đức Chúa đã lập với anh em. Bài trích sách Xuất hành. 3 Ngày ấy, khi từ núi Xi-nai xuống, ông Mô-sê thuật lại cho dân mọi lời của Đức Chúa và...

Chúa Nhật VIII Thường Niên, Năm B (CN 26.05.2024) – Chúa Ba Ngôi – Nhân Danh Cha Và Con Và Thánh Thần

Chúa Nhật VIII Thường Niên, Năm B (CN 26.05.2024) – Chúa Ba Ngôi – Nhân Danh Cha Và Con Và Thánh Thần

Bài đọc 1: Đnl 4,32-34.39-40 Trên trời cao cũng như dưới đất thấp, chính Đức Chúa là Thiên Chúa, và ngoài Người ra không có thần nào khác. Bài trích sách Đệ nhị luật. 32 Khi ấy, ông Mô-sê nói với dân...

Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (CN 19.05.2024) – Anh Em Hãy Nhận Lấy Thánh Thần

Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (CN 19.05.2024) – Anh Em Hãy Nhận Lấy Thánh Thần

Bài đọc 1: Cv 2,1-11 Ai nấy đều được đầy tràn ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng. Bài trích sách Công vụ Tông Đồ. 1 Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một...