Mới Nhất
Chúa Nhật Lễ Lá – Năm A (CN 02.04.2023)

Chúa Nhật Lễ Lá – Năm A (CN 02.04.2023)

KIỆU LÁ BÀI PHÚC ÂM NĂM A: Mt 21, 1-11. Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa. Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. 1 Mấy ngày trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su và các môn đệ đến...

Chúa Nhật V Mùa Chay – Năm A (CN 26.03.2023)

Chúa Nhật V Mùa Chay – Năm A (CN 26.03.2023)

Bài đọc 1: Ed 37,12-14 Ta sẽ đặt Thần Khí của Ta vào trong các ngươi và các ngươi sẽ được hồi sinh. Bài trích sách ngôn sứ Ê-dê-ki-en. 12 Đức Chúa là Thiên Chúa phán như sau : “Hỡi dân Ta,...

Chúa Nhật IV Mùa Chay – Năm A (CN 19.03.2023)

Chúa Nhật IV Mùa Chay – Năm A (CN 19.03.2023)

Bài đọc 1: 1 Sm 16,1b.6-7.10-13a Ông Đa-vít được xức dầu tấn phong làm vua Ít-ra-en. Bài trích sách Sa-mu-en quyển thứ nhất. 1b Thời đó, Đức Chúa phán với ông Sa-mu-en : “Ngươi hãy lấy dầu đổ đầy sừng và lên...

Chúa Nhật III Mùa Chay – Năm A (CN 12.03.2023)

Chúa Nhật III Mùa Chay – Năm A (CN 12.03.2023)

Bài đọc 1: Xh 17,3-7 Cho chúng tôi nước uống đi. Bài trích sách Xuất hành. 3 Trong sa mạc, dân khát nước nên đã kêu trách ông Mô-sê rằng : “Ông đưa chúng tôi ra khỏi Ai-cập để làm gì ?...

Chúa Nhật II Mùa Chay – Năm A (CN 05.03.2023)

Chúa Nhật II Mùa Chay – Năm A (CN 05.03.2023)

Bài đọc 1: St 12,1-4a Thiên Chúa gọi ông Áp-ram, tổ phụ dân Người. Bài trích sách Sáng thế. 1 Hồi ấy, Đức Chúa phán với ông Áp-ram : “Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi, mà đi...