Mới Nhất
Chúa Nhật II Mùa Chay, Năm B (CN 25.02.2024) – Hãy Vâng Nghe Lời Người

Chúa Nhật II Mùa Chay, Năm B (CN 25.02.2024) – Hãy Vâng Nghe Lời Người

Bài đọc 1: St 22,1-2.9a.10-13.15-18 Tổ phụ Áp-ra-ham dâng lễ tế. Bài trích sách Sáng thế. 1 Hồi đó, Thiên Chúa thử lòng ông Áp-ra-ham. Người gọi ông : “Áp-ra-ham !” Ông thưa : “Dạ, con đây !” 2 Người phán : “Hãy đem...

Chúa Nhật I Mùa Chay, Năm B (CN 18.02.2024) – Đức Giêsu Chịu Xa-tan Cám Dỗ

Chúa Nhật I Mùa Chay, Năm B (CN 18.02.2024) – Đức Giêsu Chịu Xa-tan Cám Dỗ

Bài đọc 1: St 9,8-15 Sau hồng thuỷ, Thiên Chúa lập giao ước với ông Nô-ê. Bài trích sách Sáng thế. 8 Khi ấy, Thiên Chúa phán với ông Nô-ê và các con ông đang ở với ông rằng : 9 “Đây Ta lập...

Chúa Nhật V Thường Niên, Năm B (CN 04.02.2024) – Đức Giêsu Chữa Nhiều Kẻ Ốm Đau

Chúa Nhật V Thường Niên, Năm B (CN 04.02.2024) – Đức Giêsu Chữa Nhiều Kẻ Ốm Đau

Bài đọc 1: G 7,1-4.6-7 Mãi tới lúc hoàng hôn, tôi chìm trong mê sảng. Bài trích sách Gióp. 1 Bấy giờ, ông Gióp lên tiếng nói : Cuộc sống con người nơi dương thế chẳng phải là thời khổ dịch sao...

Chúa Nhật IV Thường Niên, Năm B (CN 28.01.2024) – Người Giảng Dạy Như Đấng Có Uy Quyền

Chúa Nhật IV Thường Niên, Năm B (CN 28.01.2024) – Người Giảng Dạy Như Đấng Có Uy Quyền

Bài đọc 1: Đnl 18,15-20 Ta sẽ cho xuất hiện một ngôn sứ và Ta sẽ đặt những lời của Ta trong miệng người ấy. Bài trích sách Đệ nhị luật. 15 Khi ấy, ông Mô-sê nói với dân Ít-ra-en rằng :...

Chúa Nhật III Thường Niên, Năm B (CN 21.01.2024) – Sám Hối Và Tin Vào Tin Mừng

Chúa Nhật III Thường Niên, Năm B (CN 21.01.2024) – Sám Hối Và Tin Vào Tin Mừng

Bài đọc 1: Gn 3,1-5.10 Dân Ni-ni-vê bỏ đường gian ác mà trở lại. Bài trích sách ngôn sứ Giô-na. 1 Có lời Đức Chúa phán với ông Giô-na rằng : 2 “Hãy đứng dậy, đi đến Ni-ni-vê, thành phố lớn, và hô cho...