Mới Nhất
Chúa Nhật III Thường Niên – Năm C (CN.23.01.2022)

Chúa Nhật III Thường Niên – Năm C (CN.23.01.2022)

BÀI ĐỌC I: Nkm 8, 2-4a. 5-6. 8-10 “Họ đọc trong sách Luật và người ta hiểu được điều đã đọc”. Bài trích sách Nơ-khe-mia. Ngày ấy, thầy tư tế Esdras mang luật ra trước cộng đồng, gồm đàn ông,...

Chúa Nhật II Thường Niên – Năm C (CN.16.01.2022)

Chúa Nhật II Thường Niên – Năm C (CN.16.01.2022)

BÀI ĐỌC I: Is 62, 1-5 “Người chồng sẽ vui mừng vì vợ”. Bài trích sách Tiên tri Isaia. Vì Sion, tôi sẽ không im tiếng, và vì Giêrusalem, tôi sẽ không nghỉ ngơi, cho đến khi Ðấng công chính...

Chúa Nhật Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa – Năm C (CN.09.01.2022)

Chúa Nhật Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa – Năm C (CN.09.01.2022)

Bài đọc 1:           Is 40,1-5.9-11 Vinh quang Đức Chúa sẽ tỏ hiện, và mọi người phàm sẽ cùng được thấy. Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a. Thiên Chúa phán: “Hãy an ủi, an ủi dân Ta: Hãy ngọt ngào khuyên bảo...

Hãy Đến Bái Lạy Người– Chúa Nhật Chúa Hiển Linh – Năm C (CN.02.01.2022)

Hãy Đến Bái Lạy Người– Chúa Nhật Chúa Hiển Linh – Năm C (CN.02.01.2022)

BÀI ĐỌC I: Is 60, 1-6 “Vinh quang Chúa xuất hiện trên ngươi”. Bài trích sách Tiên tri Isaia. Hãy đứng lên, hãy toả sáng ra, hỡi Giêrusalem! Vì sự sáng của ngươi đã tới, vì vinh quang của Chúa...

Tìm Lại Chúa – Chúa Nhật Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh. Thánh Gia Thất – Năm C (CN.26.12.2021)

Tìm Lại Chúa – Chúa Nhật Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh. Thánh Gia Thất – Năm C (CN.26.12.2021)

BÀI ĐỌC I: 1 Sm 1:20-22; 24-28 Bài trích sách Sa-mu-en quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, Anna có thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Samuel, vì bà đã xin Chúa ban nó cho bà....