Mới Nhất
Chúa Nhật II Mùa Vọng – Năm A (CN 04.12.2022)

Chúa Nhật II Mùa Vọng – Năm A (CN 04.12.2022)

Bài đọc 1: Is 11,1-10 Chúa xét xử công minh cho người thấp cổ bé miệng. Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a. 1Ngày ấy, từ gốc tổ Gie-sê, sẽ đâm ra một nhánh nhỏ,từ cội rễ ấy, sẽ mọc lên một...

Chúa Nhật I Mùa Vọng – Năm A (CN 27.11.2022)

Chúa Nhật I Mùa Vọng – Năm A (CN 27.11.2022)

Bài đọc 1: Is 2,1-5 Đức Chúa quy tụ muôn dân cho hưởng hoà bình vĩnh cửu trong Nước Thiên Chúa. Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a. Đây là điều mà ông I-sai-a, con ông A-mốc, đã được thấy về Giu-đa...

Chúa Nhật XXXIV Thường Niên – Năm C (CN 20.11.2022) – Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ

Chúa Nhật XXXIV Thường Niên – Năm C (CN 20.11.2022) – Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ

ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ Bài đọc 1: 2 Sm 5,1-3 Họ xức dầu tấn phong Đa-vít làm vua Ít-ra-en. Bài trích sách Sa-mu-en quyển thứ hai. Hồi đó, toàn thể các chi tộc Ít-ra-en đến gặp vua Đa-vít tại...

Chúa Nhật XXXIII Thường Niên – Năm C (CN 13.11.2022) – Kính Trọng Thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Chúa Nhật XXXIII Thường Niên – Năm C (CN 13.11.2022) – Kính Trọng Thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Kính trọng thể CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM THÁNH AN-RÊ TRẦN AN DŨNG LẠC VÀ CÁC BẠN, TỬ ĐẠO   Bài đọc 1: 2 Mcb 7,1.20-23.27b-29  Bà mẹ là người đáng khâm phục, vì bà can đảm chịu đựng nhờ niềm...

Chúa Nhật XXXII Thường Niên – Năm C (CN 06.11.2022)

Chúa Nhật XXXII Thường Niên – Năm C (CN 06.11.2022)

Bài đọc 1: 2 Mcb 7,1-2.9-14 Vua vũ trụ sẽ cho chúng tôi sống lại để hưởng sự sống đời đời. Bài trích sách Ma-ca-bê quyển thứ hai. Hồi ấy, có bảy anh em bị bắt cùng với bà mẹ. Vua...