Mới Nhất
Chúa Nhật XIV Thường Niên – Năm C (CN.03.07.2022)

Chúa Nhật XIV Thường Niên – Năm C (CN.03.07.2022)

BÀI ĐỌC I: Is 66, 10-14c “Đây Ta khiến sông bình an chảy vào nó”. Trích sách Tiên tri Isaia. Các ngươi hãy vui mừng với Giêrusalem, và hết thảy những ai yêu quý nó, hãy nhảy mừng vì nó....

Chúa Nhật XIII Thường Niên – Năm C (CN.26.06.2022)

Chúa Nhật XIII Thường Niên – Năm C (CN.26.06.2022)

BÀI ĐỌC I: 1V 19,16b.19-21 “Êlisê đi theo Êlia”. Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Ngôn Sứ Êlia vâng lời Thiên Chúa nên đã lên đường đi tìm Êlisa và xức dầu cho ông để Êlisa trở nên vị Ngôn...

Chúa Nhật XII Thường Niên – Lễ Mình Và Máu Thánh Chúa Kitô – Năm C (CN.19.06.2022)

Chúa Nhật XII Thường Niên – Lễ Mình Và Máu Thánh Chúa Kitô – Năm C (CN.19.06.2022)

BÀI ĐỌC I: St 14, 18-20 “Ông mang bánh và rượu tới”. Bài trích sách Sáng Thế. Trong những ngày ấy, Menkixêđê là vua thành Salem, đem bánh và rượu tới, vì ông là thượng tế của Thiên Chúa Tối...

Chúa Nhật XI Thường Niên  – Chúa Ba Ngôi – Năm C (CN.12.06.2022)

Chúa Nhật XI Thường Niên – Chúa Ba Ngôi – Năm C (CN.12.06.2022)

BÀI ĐỌC I: Cn 8, 22-31 “Khi địa cầu chưa sinh nở, sự khôn ngoan đã được sinh thành”. Bài trích sách Châm Ngôn. Ðây sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa phán: “Chúa đã tạo thành nên ta là đầu...

Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Năm C (CN.05.06.2022)

Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Năm C (CN.05.06.2022)

BÀI ĐỌC I: Cv 2, 1-11 “Các vị được tràn đầy Chúa Thánh Thần và bắt đầu lên tiếng nói”. Bài trích sách Tông đồ Công vụ. Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, tất cả các môn đệ đều tề...