Mới Nhất
Chúa Nhật XXV Thường Niên, Năm A (CN 24.09.2023)

Chúa Nhật XXV Thường Niên, Năm A (CN 24.09.2023)

Bài đọc 1:Is 55,6-9 Tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi. Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a. 6Hãy tìm Đức Chúa khi Người còn cho gặp, kêu cầu Người lúc Người ở kề bên. 7Kẻ...

Chúa Nhật XXIV Thường Niên, Năm A (CN 17.09.2023)

Chúa Nhật XXIV Thường Niên, Năm A (CN 17.09.2023)

Bài đọc 1: Hc 27,30 – 28,7 Hãy bỏ qua điều sai trái cho kẻ khác, thì khi bạn cầu khẩn, tội lỗi bạn sẽ được tha. Bài trích sách Huấn ca. 2730Oán hờn và giận dữ là những điều ghê...

Chúa Nhật XXIII Thường Niên, Năm A (CN 10.09.2023)

Chúa Nhật XXIII Thường Niên, Năm A (CN 10.09.2023)

Bài đọc 1: Ed 33,7-9 Nếu ngươi không nói để cảnh cáo đứa gian ác, thì máu nó, Ta sẽ đòi ngươi. Bài trích sách ngôn sứ Ê-dê-ki-en. 7 Đức Chúa phán như sau : “Phần ngươi, hỡi con người, Ta đã...

Chúa Nhật XXII Thường Niên, Năm A (CN 03.09.2023)

Chúa Nhật XXII Thường Niên, Năm A (CN 03.09.2023)

Bài đọc 1: Gr 20,7-9 Vì lời Đức Chúa mà con đây bị sỉ nhục. Bài trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a. 7Lạy Đức Chúa, Ngài đã quyến rũ con, và con đã để cho Ngài quyến rũ. Ngài mạnh hơn con,...

Chúa Nhật XXI Thường Niên, Năm A (CN 27.08.2023)

Chúa Nhật XXI Thường Niên, Năm A (CN 27.08.2023)

Bài đọc 1: Is 22,19-23 Chìa khoá nhà Đa-vít, Ta sẽ đặt trên vai nó. Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a. 19 Đức Chúa phán những lời này với ông Sép-na, tể tướng triều đình : “Ta sẽ tống ngươi khỏi chức...