Giáo Xứ Yali

Giáo Xứ Yali

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Ia Ka-H.Chư Păh Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Fr.A Phạm Ngọc Quang Giáo dân: Giáo họ trực thuộc: 5 Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ   Thứ Giờ…

Xem Thêm
Giáo Xứ Plei Tơwer

Giáo Xứ Plei Tơwer

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: H. Chư Păh Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Antôn Nguyễn Văn Bình Giáo dân: 5500 Giáo họ trực thuộc: Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ   Thứ Giờ…

Xem Thêm
Giáo Xứ Ngô Sơn

Giáo Xứ Ngô Sơn

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Chư Jôi-H.Chư Păh Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Giêrônimô Nguyễn Đình Thuật Giáo dân: 1015 Giáo họ trực thuộc: Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ Thứ Giờ Lễ…

Xem Thêm
Giáo Xứ Hà Bầu

Giáo Xứ Hà Bầu

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Chư Đang Ya, H. Chư Păh Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Phaolô Nguyễn Hồng Trọng Nghĩa Giáo dân:  3548 Giáo họ trực thuộc: 10 Thông Tin Giờ Lễ Trong…

Xem Thêm
Giáo Xứ Ia Kha

Giáo Xứ Ia Kha

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Thị trấn Ia Kha, Huyện Ia Grai Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Giuse Nguyễn Khánh Thông OFM Giáo dân: 1580Giáo họ trực thuộc: Suối Đục Thông Tin Giờ Lễ…

Xem Thêm
Giáo Xứ Plei Jut

Giáo Xứ Plei Jut

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: xã Ia Dêr – H. Ia Grai Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: G.B Lê Minh Trí Giáo dân: 2300 Giáo họ trực thuộc: 5 Thông Tin Giờ Lễ Trong…

Xem Thêm
Giáo Xứ Ia Tô

Giáo Xứ Ia Tô

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Ia Tô, Huyện Ia Grai Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Jos Trần Văn Long Giáo dân: 2500 Giáo họ trực thuộc: Sêsan 4 Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo…

Xem Thêm