Giáo Xứ Yali

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Ia Ka-H.Chư Păh Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Fr.A Phạm Ngọc Quang Giáo dân: Giáo họ trực thuộc: 5 Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ   Thứ Giờ…

Xem Thêm

Giáo Xứ Plei Tơwer

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: H. Chư Păh Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Antôn Nguyễn Văn Bình Giáo dân: 5500 Giáo họ trực thuộc: Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ   Thứ Giờ…

Xem Thêm

Giáo Xứ Ngô Sơn

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Chư Jôi-H.Chư Păh Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Giêrônimô Nguyễn Đình Thuật Giáo dân: 1015 Giáo họ trực thuộc: Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ   Thứ Giờ…

Xem Thêm

Giáo Xứ Ia Hru

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: xã Ia Hru – H. Chư Pưh Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Phêrô Phan Công Trường Giáo dân: 4115 Giáo họ trực thuộc: 7giáo họ, 13 làng Thông Tin…

Xem Thêm

Giáo Xứ Phú Nhơn

Địa Chỉ Đường: 323 Hùng Vương Thành phố: thị trấn Nhơn Hòa Phường/xã: H. Chư Pưh Tỉnh: Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Giuse Trương Văn Minh Giáo dân: 1400 Giáo họ trực thuộc: 7 Thông Tin Giờ Lễ…

Xem Thêm

Giáo Xứ Hòa Phú

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: thôn 2, H. Chư Păh Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Lu-y Nguyễn Quang Hoa Giáo dân: 1700 Giáo họ trực thuộc: 4 Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ…

Xem Thêm

Giáo Xứ Plei Kly

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: thôn Hòa An, Thị trấn Nhơn Hòa, H. Chư Pưh Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Giuse Nguyễn Đắc Thịnh Giáo dân: 4300 Giáo họ trực thuộc: 16 Thông Tin…

Xem Thêm

Giáo Xứ Plei Jut

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: xã Ia Dêr – H. Ia Grai Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: G.B Lê Minh Trí Giáo dân: 2300 Giáo họ trực thuộc: 5 Thông Tin Giờ Lễ Trong…

Xem Thêm

Giáo Xứ Ninh Đức

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: xã Nghĩa Hòa – H.Chư Păh Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Giuse Nguyễn Minh Đức Giáo dân: 1300 Giáo họ trực thuộc: Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ…

Xem Thêm

Giáo Xứ Ia Bcứ

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Thôn Phú Vinh, Xã Ia Bcứ, H Chư Pưh Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Phaolô Nguyễn Đình Thi Giáo dân: 2000 Giáo họ trực thuộc: 1 Thông Tin Giờ…

Xem Thêm