Giáo Xứ Mẫu Tâm

Giáo Xứ Mẫu Tâm

Địa Chỉ Đường:                     Xã: Ia Khươl Huyện: Chư Păh      Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Linh mục phụ trách: Giuse Võ Văn Trường Giáo dân: 2.320 Bổn mạng giáo xứ: Đức Maria, Mẹ Hội Thánh…

Xem Thêm
Giáo Xứ Kon Măh

Giáo Xứ Kon Măh

Địa Chỉ Đường:                    Phường/xã: Hà Tây, H. Chư PăhThành phố:            Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Linh mục phụ trách: Giuse Hà Văn HườngGiáo dân: 5.461Bổn mạng giáo xứ: Thánh Phêrô và Thánh…

Xem Thêm
Giáo Xứ Mrông Yố – Ya Li

Giáo Xứ Mrông Yố – Ya Li

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Ia Ka-H.Chư Păh Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Linh mục phụ trách: Phanxicô Assisi Phạm Ngọc Quang; Phêrô Nguyễn Ngọc Trường Giáo dân: 3.904 Bổn mạng giáo xứ: Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Giáo họ trực thuộc:…

Xem Thêm
Giáo Xứ Plei Tơwer

Giáo Xứ Plei Tơwer

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Đăk Tơ Ve, H. Chư Păh Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Linh mục phụ trách: Micae A Blir Giáo dân: 3.563 Bổn mạng giáo xứ: Đức Maria Hông Xác Lên TrờiGiáo họ trực thuộc: Thông Tin Giờ Lễ…

Xem Thêm
Giáo Xứ Ngô Sơn

Giáo Xứ Ngô Sơn

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Chư Jôi-H.Chư Păh Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Linh mục phụ trách: Giêrônimô Nguyễn Đình Thuật, CSsR Giáo dân: 874 Bổn mạng giáo xứ Đức Mẹ Vô NHiễm Nguyên Tội Giáo họ trực thuộc: Thông Tin Giờ Lễ…

Xem Thêm
Giáo Xứ Chư Đang Ya

Giáo Xứ Chư Đang Ya

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Chư Đang Ya, H. Chư Păh Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Giuse Nguyễn Công Minh, CSsR; Phêrô Đinh Quốc Thái Bình, CSsR Giáo dân:   3.701 Bổn mạng giáo xứ:   Đức…

Xem Thêm
Giáo Xứ Ia Kha

Giáo Xứ Ia Kha

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Thị trấn Ia Kha, Huyện Ia Grai Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Linh mục phụ trách: Giuse Trần Văn Long, OFM; Giuse Phạm Như Duy, OFM Giáo dân: 1.390 Bổn mạng giáo xứ: Đức Maria Hồn Xác Lên…

Xem Thêm
Giáo Xứ Chư San

Giáo Xứ Chư San

Địa Chỉ Đường:                      Phường/xã: la Yok, H. Ia GraiThành phố:               Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Linh mục phụ trách: Nicôla Vũ Ngọc Hài, OFMGiáo…

Xem Thêm
Giáo Xứ Plei Jut

Giáo Xứ Plei Jut

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: xã Ia Dêr – H. Ia Grai Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Linh mục phụ trách: Giuse Trương Văn Minh, CSsR; Phêrô Nguyễn Bào Vinh. CSsR Giáo dân: 2.701 Bổn mạng giáo xứ: Thánh Phanxicô Xaviê Giáo họ…

Xem Thêm