Giáo Xứ Plei Jut

Giáo Xứ Plei Jut

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: xã Ia Dêr – H. Ia Grai Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: G.B Lê Minh Trí Giáo dân: 2300 Giáo họ trực thuộc: 5 Thông Tin Giờ Lễ Trong…

Xem Thêm
Giáo Xứ Ia Tô

Giáo Xứ Ia Tô

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Ia Tô, Huyện Ia Grai Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Jos Trần Văn Long Giáo dân: 2500 Giáo họ trực thuộc: Sêsan 4 Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo…

Xem Thêm
Giáo Xứ Hòa Phú

Giáo Xứ Hòa Phú

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: thôn 2, H. Chư Păh Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Lu-y Nguyễn Quang Hoa Giáo dân: 1700 Giáo họ trực thuộc: 4 Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ…

Xem Thêm
Giáo Xứ Ninh Đức

Giáo Xứ Ninh Đức

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: xã Nghĩa Hòa – H.Chư Păh Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Giuse Nguyễn Minh Đức Giáo dân: 1300 Giáo họ trực thuộc: Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ…

Xem Thêm

Giáo Xứ Yali

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Ia Ka-H.Chư Păh Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Fr.A Phạm Ngọc Quang Giáo dân: Giáo họ trực thuộc: 5 Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ   Thứ Giờ…

Xem Thêm

Giáo Xứ Plei Tơwer

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: H. Chư Păh Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Antôn Nguyễn Văn Bình Giáo dân: 5500 Giáo họ trực thuộc: Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ   Thứ Giờ…

Xem Thêm

Giáo Xứ Ngô Sơn

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Chư Jôi-H.Chư Păh Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Giêrônimô Nguyễn Đình Thuật Giáo dân: 1015 Giáo họ trực thuộc: Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ   Thứ Giờ…

Xem Thêm

Giáo Xứ Hà Bầu

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Chư Đang Ya, H. Chư Păh Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Phaolô Nguyễn Hồng Trọng Nghĩa Giáo dân:  3548 Giáo họ trực thuộc: 10 Thông Tin Giờ Lễ Trong…

Xem Thêm