Lặng…

Lặng…

          Có lẽ chưa bao giờ cả xã hội lại thổn thức như thế !           Mọi người dường như ngóng bảng điện tử mà không phải bảng điện tử chứng khoán, giá vàng hay giá…

Xem Thêm