Chuyện H’Blao

Chuyện H’Blao

TGPSG — Ngày tôi đến vùng Tây Nguyên để sinh hoạt mục vụ tại một trung tâm truyền giáo cho người đồng bào Jrai, tôi đã gặp H’Blao khi cùng tham dự thánh lễ tại trung tâm. H’Blao hơn tôi 2…

Xem Thêm