Cáo Phó: Bà Cố Matta Mai Thị Con

Cáo Phó: Bà Cố Matta Mai Thị Con

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô, Giáo Phận Kon Tum, và Gia đình Linh mục Phêrô Ngô Thanh Tùng (Đang phục vụ tại Giáo xứ Đăk Túk, Giáo Hạt Đăk Mót, Giáo Phận Kon Tum) Trân…

Xem Thêm
Cáo Phó: Ông Cố Giuse A  Ja

Cáo Phó: Ông Cố Giuse A Ja

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô, Giáo Phận Kon Tum, và Gia Đình Linh mục Gioan A Nuk (Đang phục vụ tại Giáo xứ Kon Trang Mơnấy, Giáo Hạt Đăk Hà) Trân trọng báo tin: Ông…

Xem Thêm
Cáo Phó: Yă Gertrude Y Lưh

Cáo Phó: Yă Gertrude Y Lưh

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô, Giáo Phận Kon Tum Hội Dòng Ảnh Phép Lạ và gia đình Trân trọng báo tin: YĂ GERTRUDE Y LƯH Sinh ngày 01/11/1946, tại Làng Kon Tum Kơ ‘Nâm…

Xem Thêm
Cáo Phó: Ông Cố Gioan Y Hlek

Cáo Phó: Ông Cố Gioan Y Hlek

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô, Giáo Phận Kon Tum, và Gia Đình Nữ tu Marie Calestina Y Giấy (Thuộc Dòng Chúa Quan Phòng) (Đang phục vụ tại Giáo Xứ Đức Hạnh, Giáo Phận Buôn…

Xem Thêm
Cáo Phó: Bà Cố Anhes Y Khir

Cáo Phó: Bà Cố Anhes Y Khir

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô, Giáo Phận Kon Tum, và Gia Đình Thầy Đaminh A Rôh (Đang học năm Triết 2 tại ĐVC Huế) Trân trọng báo tin: BÀ CỐ ANHES Y KHIR Sinh năm…

Xem Thêm
Cáo Phó: Bà Cố Anna Lý Thị Kiều

Cáo Phó: Bà Cố Anna Lý Thị Kiều

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô, Giáo Phận Kon Tum, và Gia Đình Nữ Tu Maria Đỗ Thị Thái Hòa, SPC (Thuộc Hội Dòng Thánh Phaolô thành Chartres, Đang phục vụ tại Cộng Đoàn Phaolô…

Xem Thêm