Cáo Phó: Ông Cố Phêrô A Ngấu

Cáo Phó: Ông Cố Phêrô A Ngấu

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô, Giáo Phận Kon Tum, và Gia Đình Nữ tu Maria Y Thuưng (Thuộc Hội Dòng Thánh Phaolô SPC, đang phục vụ tại Cộng Đoàn Giáo Xứ Kon Hring, Hạt…

Xem Thêm
Cáo Phó: Bà Cố Maria Hying

Cáo Phó: Bà Cố Maria Hying

Trong  niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô, Giáo Phận Kon Tum và Gia đình Yă Marie Andrê Y BYƯ|K (thuộc Hội Dòng Ảnh Phép Lạ Kon Tum) Trân trọng báo tin: BÀ CỐ MARIA HYING Sinh…

Xem Thêm