Cáo Phó: Ông Cố Matthêu A Gur

Cáo Phó: Ông Cố Matthêu A Gur

Văn Phòng TGM kính báo: “TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”  CÁO PHÓ  Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô, Giáo Phận Kon Tum, và Gia Đình Yă Lêvi Y Phêng (+) Thuộc…

Xem Thêm
Cáo Phó: Ông Cố Phêrô Yoh

Cáo Phó: Ông Cố Phêrô Yoh

Văn Phòng TGM kính báo:  “TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”  CÁO PHÓ  Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô, Giáo Phận Kon Tum, và Gia Đình Nữ tu Maria H’Yip Thuộc Dòng…

Xem Thêm
Cáo Phó: Bà Cố Anna Y Xing

Cáo Phó: Bà Cố Anna Y Xing

Văn Phòng TGM kính báo: “TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”  CÁO PHÓ  Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô, Giáo Phận Kon Tum, và Gia Đình Nữ Tu Maria Y Tiếp (thuộc…

Xem Thêm