Cáo Phó: Bà Cố Cecilia Y Bruck

Cáo Phó: Bà Cố Cecilia Y Bruck

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô, Giáo Phận Kon Tum, và Gia Đình Yă Brigitta Y Thuinh (Đang phục vụ tại Cộng đoàn Ảnh Phép Lạ Vinh Sơn 6, xã Đăk Tơre, huyện Kon Rẫy,…

Xem Thêm
Cáo Phó: Ông Cố Giuse A Vet

Cáo Phó: Ông Cố Giuse A Vet

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô, Giáo Phận Kon Tum và Gia Đình Yă Louisa Y Juễ (Đang phục vụ tại Cộng đoàn Ảnh Phép Lạ Plei Groi, xã Glar, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia…

Xem Thêm
Cáo Phó: Nữ Tu Francoise  Y  Hnet

Cáo Phó: Nữ Tu Francoise Y Hnet

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô Giáo Phận Kon Tum, Hội Dòng Ảnh Phép Lạ và gia đình Trân trọng báo tin:Nữ tu Francoise Y Hnet Sinh ngày 29/12/1940, tại Kon Hring, xã Diên Bình, huyện…

Xem Thêm