Cáo Phó: Ông Cố Giuse A Pen

Cáo Phó: Ông Cố Giuse A Pen

Văn Phòng TGM kính báo:  “TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”  CÁO PHÓ  Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô, Giáo Phận Kon Tum, và Gia Đình Nữ tu Marie Têrêsa Y Hyon…

Xem Thêm
Cáo Phó: Ông Cố Phaolô A Hlé

Cáo Phó: Ông Cố Phaolô A Hlé

Văn Phòng TGM kính báo: “TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”  CÁO PHÓ  Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô, Giáo Phận Kon Tum, và Gia Đình Yă Agnès Marie Y Hội (thuộc…

Xem Thêm
Cáo Phó: Ông Cố LÊÔ A BƠI

Cáo Phó: Ông Cố LÊÔ A BƠI

Văn Phòng TGM kính báo:  “TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”  CÁO PHÓ  Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô, Giáo Phận Kon Tum, và Gia Đình Nữ tu Anna Y Dao Thuộc…

Xem Thêm
Cáo Phó: Ông Cố Matthêu A Gur

Cáo Phó: Ông Cố Matthêu A Gur

Văn Phòng TGM kính báo: “TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”  CÁO PHÓ  Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô, Giáo Phận Kon Tum, và Gia Đình Yă Lêvi Y Phêng (+) Thuộc…

Xem Thêm