Cáo Phó: Ông Cố Phêrô A Ngấu

Cáo Phó: Ông Cố Phêrô A Ngấu

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô, Giáo Phận Kon Tum, và Gia Đình Nữ tu Maria Y Thuưng (Thuộc Hội Dòng Thánh Phaolô SPC, đang phục vụ tại Cộng Đoàn Giáo Xứ Kon Hring, Hạt…

Xem Thêm
Cáo Phó: Bà Cố Maria Hying

Cáo Phó: Bà Cố Maria Hying

Trong  niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô, Giáo Phận Kon Tum và Gia đình Yă Marie Andrê Y BYƯ|K (thuộc Hội Dòng Ảnh Phép Lạ Kon Tum) Trân trọng báo tin: BÀ CỐ MARIA HYING Sinh…

Xem Thêm
Cáo Phó: Ông Cố Anrê A Khiuh

Cáo Phó: Ông Cố Anrê A Khiuh

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô, Giáo Phận Kon Tum và Gia Đình Yă Marie Philip Lok (thuộc Hội Dòng Ảnh Phép Lạ) Trân trọng báo tin: ÔNG CỐ ANDRÊ A KHIUH Sinh năm 1927, tại:…

Xem Thêm