Giêsu Người Thôn Quê

Giêsu Người Thôn Quê

  ĐỨC GIÊSU NGƯỜI THÔN QUÊ Christiane Cloutier DupuisTiến sĩ các khoa học tôn giáo Đức Giêsu là người của nông thôn. Ngài tiếp xúc thường xuyên với thiên nhiên và những khía cạnh khác nhau của đời sống nông…

Xem Thêm