Giáo Xứ Đăk Mót

Giáo Xứ Đăk Mót

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Plei Kần – H. Ngọc Hồi Tỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Gioan Baotixita Đỗ Thanh Tùng; Giuse Hà Đăng Hội, OP; Gioan Ngô Hoàng Phương, OP Giáo dân:  …

Xem Thêm
Giáo Xứ Đăk Giấc

Giáo Xứ Đăk Giấc

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: xã Đăk Môn – H. Đăk Glei Tỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Phanxicô Xaviê Lê Tiên Giáo dân: 5.723 Bổn mạng giáo xứ: Lòng Chúa Thương Xót Giáo họ…

Xem Thêm
Giáo Xứ Đăk Tuk

Giáo Xứ Đăk Tuk

Địa Chỉ Đường:  Thành phố:  Phường/xã: Đăk Kroong            Huyện: Đăk Glei  Tỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Phêrô Ngô Thanh Tùng;  Antôn Phạm Văn ThểGiáo dân: 3.499Bổn mạng giáo xứ: Thánh Phêrô và Thánh…

Xem Thêm