Ngày 15/09: Đức Mẹ Sầu Bi

Ngày 15/09: Đức Mẹ Sầu Bi

Vì là Mẹ của Đức Chúa Giêsu, Mẹ Maria có rất nhiều niềm vui nhưng Mẹ cũng phải chịu nhiều đau khổ. Tình yêu quảng đại đối với Con chí thánh đã khiến Mẹ Maria phải đau khổ khi nhìn thấy Đức…

Xem Thêm