Ngày 04/03: Thánh Ca-xi-mia

Ngày 04/03: Thánh Ca-xi-mia

Gương thánh nhân:Thánh Ca-xi-mia (Casimirô) sinh tại Kra-cô-vi, nước Ba-lan, năm 1458. Cha là vua Ca-xi-mia thứ 4, mẹ là hoàng hậu Ê-li-sa-bết, rất đạo đức. Thánh nhân sống đời khiết tịnh hoàn hảo. Ngay lúc trẻ tuổi, ngài đã xa…

Xem Thêm