Không Trọn Vẹn…

Không Trọn Vẹn…

  Dòng thời gian khắc nghiệt khiến con người ta bỏ lỡ quá nhiều giá trị, nhiều lời hứa bị lãng quên, lúc kịp nhìn lại thấy luyến tiếc…Nhưng rồi, cũng nhờ đó người ta dần trưởng thành… *** Ngày…tháng…năm……

Xem Thêm