HIỂN DUNG (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 2 MC năm B)
Giáo Phận Kon Tum
Đức Cha Paul Seitz (Kim) Tại Công Đồng Chung Vatican 2

Đức Cha Paul Seitz (Kim) Tại Công Đồng Chung Vatican 2

Ngày 24.02.2024, Lễ Giỗ lần thứ 40 của Đức Cố Giám mục Paul Léon Seitz Kim (24.02.1984-24.02.2024), nguyên Giám mục Giáo phận Kon Tum 1952-1975. Xin tưởng nhớ và hiệp ý cầu nguyện cho ngài.   ĐỨC CHA PAUL SEITZ...

Suy Niệm Chúa Nhật
Chúa Nhật II Mùa Chay, Năm B (CN 25.02.2024) – Hãy Vâng Nghe Lời Người

Chúa Nhật II Mùa Chay, Năm B (CN 25.02.2024) – Hãy Vâng Nghe Lời Người

Bài đọc 1: St 22,1-2.9a.10-13.15-18 Tổ phụ Áp-ra-ham dâng lễ tế. Bài trích sách Sáng thế. 1 Hồi đó, Thiên Chúa thử...

Chúa Nhật I Mùa Chay, Năm B (CN 18.02.2024) – Đức Giêsu Chịu Xa-tan Cám Dỗ

Chúa Nhật I Mùa Chay, Năm B (CN 18.02.2024) – Đức Giêsu Chịu Xa-tan Cám Dỗ

Bài đọc 1: St 9,8-15 Sau hồng thuỷ, Thiên Chúa lập giao ước với ông Nô-ê. Bài trích sách Sáng thế....

Chúa Nhật V Thường Niên, Năm B (CN 04.02.2024) – Đức Giêsu Chữa Nhiều Kẻ Ốm Đau

Chúa Nhật V Thường Niên, Năm B (CN 04.02.2024) – Đức Giêsu Chữa Nhiều Kẻ Ốm Đau

Bài đọc 1: G 7,1-4.6-7 Mãi tới lúc hoàng hôn, tôi chìm trong mê sảng. Bài trích sách Gióp. 1 Bấy giờ,...

Chúa Nhật IV Thường Niên, Năm B (CN 28.01.2024) – Người Giảng Dạy Như Đấng Có Uy Quyền

Chúa Nhật IV Thường Niên, Năm B (CN 28.01.2024) – Người Giảng Dạy Như Đấng Có Uy Quyền

Bài đọc 1: Đnl 18,15-20 Ta sẽ cho xuất hiện một ngôn sứ và Ta sẽ đặt những lời của Ta...

Điểm Tuần