Giáo Phận Kon Tum
Mừng Lễ Thánh Anrê Kim Thông, Bổn Mạng Ban Chức Việc Miền Gialai

Mừng Lễ Thánh Anrê Kim Thông, Bổn Mạng Ban Chức Việc Miền Gialai

Hôm nay, thứ 2, ngày 15/07/2019, Ban Chức Miền Gia Lai có một ngày hội ngộ mừng lễ Thánh Anrê...

Đôi Nét Lịch Sử Giáo Xứ Klâu Rơngol (Giáo Phận Kontum)

Đôi Nét Lịch Sử Giáo Xứ Klâu Rơngol (Giáo Phận Kontum)

GPKONTUM(13/07/2019) KONTUM

Kỷ Yếu Năm Thánh Yao Phu (09/01/2019)

Kỷ Yếu Năm Thánh Yao Phu (09/01/2019)

GPKONTUM(09/01/2019) KONTUM

Hy Vọng Cho Ngày Mai

Hy Vọng Cho Ngày Mai

Vừa lúc cơn bão số 2 suy yếu chuyển thành áp thấp nhiệt đới cũng là lúc Caritas Kon Tum(CKT)...

Thông Báo
Thông Báo Chức Việc Miền Kontum (16/07/2019)

Thông Báo Chức Việc Miền Kontum (16/07/2019)

THÔNG BÁO NGÀY CHỨC VIỆC MIỀN KONTUM Địa điểm: Nhà thờ Phương Nghĩa. Thời gian: từ 08g30 đến 14g00. Thứ ba,...

Thông Báo Ngày Chức Việc Miền Gialai (15/7/2019)

Thông Báo Ngày Chức Việc Miền Gialai (15/7/2019)

GPKONTUM(08/07/2019) KONTUM

Bà Cố Maria Thái Thị Tâm

Bà Cố Maria Thái Thị Tâm

Văn Phòng TGM xin kính báo: “TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG” CÁO PHÓ    Trong niềm...

Ông Cố Đaminh Cao Văn Thuyết

Ông Cố Đaminh Cao Văn Thuyết

Văn Phòng TGM xin kính báo: “TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG” CÁO PHÓ    Trong niềm...

Bà Cố Anna Vũ Thị Nhính

Bà Cố Anna Vũ Thị Nhính

Văn Phòng TGM xin kính báo: “TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG” CÁO PHÓ    Trong niềm...