Giáo Phận Kon Tum
Giáo Phận KonTum: Mừng Lễ Thánh Stêphanô Cuénot Thể

Giáo Phận KonTum: Mừng Lễ Thánh Stêphanô Cuénot Thể

Như một truyền thống tốt đẹp từ ngàn xưa, cứ đến ngày mừng Lễ của Thánh Stêphanô Cuenot Thể, cả...

Lịch Thuyên Chuyển Linh Mục Tháng 11/2019

Lịch Thuyên Chuyển Linh Mục Tháng 11/2019

Văn Phòng TGM xin kính gửi đến Quý Cha lịch thuyên chuyển linh mục tháng 11/2019. WGPKT(14/11/2019) KONTUM

Thanh Lễ Trao Ban Tác Vụ Linh Mục

Thanh Lễ Trao Ban Tác Vụ Linh Mục

THÁNH LỄ TRAO BAN TÁC VỤ LINH MỤC GIÁO PHẬN KONTUM 25.10.2019 Vào lúc 5g30 Thứ Sáu ngày 25.10.2019, Đức...

Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Tại Giáo Phận Kon Tum: Là Linh Mục Chứ Đừng Làm Linh Mục

Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Tại Giáo Phận Kon Tum: Là Linh Mục Chứ Đừng Làm Linh Mục

“Các con hãy là linh mục chứ đừng làm linh mục !” : Đây chính là tâm tình chính yếu...

Thông Báo
Ông Cố Đaminh Đỗ Thái Sinh

Ông Cố Đaminh Đỗ Thái Sinh

Văn Phòng TGM xin kính báo; “TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG” CÁO PHÓ    Trong niềm...

Thiệp Mời Mừng Bổn Mạng Giáo Xứ Phú Mỹ

Thiệp Mời Mừng Bổn Mạng Giáo Xứ Phú Mỹ

Văn Phòng TGM xin kính chuyển Thiệp mời của Giáo Xứ Phú Mỹ, hạt Chư Prông. WGPKT(11/11/2019) KONTUM

Phong Chức Phó Tế

Phong Chức Phó Tế

Văn Phòng TGM xin kính gửi đến Gia Đình Giáo Phận thông báo phong chức Phó Tế. WGPKT(07/11/2019) KONTUM

Thông Báo Của Ban Yao Phu Giáo Phận

Thông Báo Của Ban Yao Phu Giáo Phận

Văn Phòng TGM xin kính chuyển thông báo của Ban Yao Phu Giáo Phận WGPKT(05/11/2019) KONTUM

Ống Cố Giuse Nguyễn Văn Tiến

Ống Cố Giuse Nguyễn Văn Tiến

Văn Phòng TGM xin kính báo: “TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG” CÁO PHÓ    Trong niềm...