Giáo Phận Kon Tum
Tài Liệu Học Hỏi Về Giáo Hội Hiệp Hành

Tài Liệu Học Hỏi Về Giáo Hội Hiệp Hành

Tải tại đây: Tài liệu học hỏi về Giáo Hội Hiệp Hành (File PowerPoint) Cập nhật mới: (08h07 -19/01/2022)WGPKT(18/01/2022) KONTUM

Bản Tin Tổng Hợp Trong Tuần (09/01/2022 – 15/01/2022)

Bản Tin Tổng Hợp Trong Tuần (09/01/2022 – 15/01/2022)

Ban Mục Vụ Truyền Thông Giáo Phận Kon Tum Bản Tin Tổng Hợp Trong Tuần Chúa Nhật 09/01/2022  –  Thứ Bảy...

Tài Liệu Học Hỏi Về Thượng Hội Đồng Giám Mục Lần Thứ XVI (2021-2023)

Tài Liệu Học Hỏi Về Thượng Hội Đồng Giám Mục Lần Thứ XVI (2021-2023)

WGPKT(14/01/2022) KONTUM

Thánh Lễ Tạ Ơn Khánh Thành Và Làm Phép Nhà Thờ Mới Giáo Xứ Rờ Kơi

Thánh Lễ Tạ Ơn Khánh Thành Và Làm Phép Nhà Thờ Mới Giáo Xứ Rờ Kơi

“Chúa đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời” (Đn 3,52) Đó là tâm tình tình chính và xuyên suốt...

Suy Niệm Chúa Nhật
Chúa Nhật III Thường Niên – Năm C (CN.23.01.2022)

Chúa Nhật III Thường Niên – Năm C (CN.23.01.2022)

BÀI ĐỌC I: Nkm 8, 2-4a. 5-6. 8-10 “Họ đọc trong sách Luật và người ta hiểu được điều đã...

Chúa Nhật II Thường Niên – Năm C (CN.16.01.2022)

Chúa Nhật II Thường Niên – Năm C (CN.16.01.2022)

BÀI ĐỌC I: Is 62, 1-5 “Người chồng sẽ vui mừng vì vợ”. Bài trích sách Tiên tri Isaia. Vì...

Chúa Nhật Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa – Năm C (CN.09.01.2022)

Chúa Nhật Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa – Năm C (CN.09.01.2022)

Bài đọc 1:           Is 40,1-5.9-11 Vinh quang Đức Chúa sẽ tỏ hiện, và mọi người phàm sẽ cùng được thấy. Bài...

Hãy Đến Bái Lạy Người– Chúa Nhật Chúa Hiển Linh – Năm C (CN.02.01.2022)

Hãy Đến Bái Lạy Người– Chúa Nhật Chúa Hiển Linh – Năm C (CN.02.01.2022)

BÀI ĐỌC I: Is 60, 1-6 “Vinh quang Chúa xuất hiện trên ngươi”. Bài trích sách Tiên tri Isaia. Hãy...

Lời Chúa Hằng Ngày
Lời Chúa Trong Tuần II Thường Niên – Năm C

Lời Chúa Trong Tuần II Thường Niên – Năm C

17.01.2022 – Thứ Hai Tuần II Thường Niên Thánh Antôn, viện phụ 18.01.2022 – Thứ Ba Tuần II Thường Niên 19.01.2022 – Thứ Tư Tuần II Thường Niên 20.01.2022 – Thứ Năm Tuần II Thường Niên 21.01.2022 – Thứ Sáu Tuần II...

Điểm Tuần
Thông Báo
Cáo Phó: Ông Cố Giaon Baotixita Nguyễn Văn Hiển

Cáo Phó: Ông Cố Giaon Baotixita Nguyễn Văn Hiển

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô, Giáo Phận Kon Tum, và Gia đình Nữ tu Têrêxa...

Cáo Phó: Ông Cố Phêrô Phan Kế Bính

Cáo Phó: Ông Cố Phêrô Phan Kế Bính

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô, Giáo Phận Kon Tum, và Gia đình Linh mục Antôn...

Cáo Phó: Nữ Tu Maria Joseph Y Kyĩu

Cáo Phó: Nữ Tu Maria Joseph Y Kyĩu

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô, Giáo Phận Kon Tum, Hội Dòng Ảnh Phép Lạ và...

Cáo Phó: Ông Cố Phanxicô Assisi Nguyễn Thành Chu

Cáo Phó: Ông Cố Phanxicô Assisi Nguyễn Thành Chu

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô, Giáo Phận Kon Tum, và Gia đình Thầy Antôn Nguyễn...

Cáo Phó: Bà Cố Maria Đinh Thị Nghĩa

Cáo Phó: Bà Cố Maria Đinh Thị Nghĩa

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô, Giáo Phận Kon Tum, và Gia đình Linh mục Antôn...