Giáo Phận Kon Tum
Cử Hành 24 Giờ Cho Chúa (Ngày 12-13/03/2021)

Cử Hành 24 Giờ Cho Chúa (Ngày 12-13/03/2021)

Tải về tại đây: Cử hành 24 giờ cho Chúa WGPKT(06/03/2021) KONTUM

Hướng Dẫn Tuần Thánh – Năm B – 2021

Hướng Dẫn Tuần Thánh – Năm B – 2021

Hướng Dẫn Tuần Thánh – Năm B – 2021 Trang Bìa Hướng Dẫn Tuần Thánh – Năm B – 2021...

Ngôi Làng Bị Phong Tỏa Và Gói Hàng Khác Lạ

Ngôi Làng Bị Phong Tỏa Và Gói Hàng Khác Lạ

          … Thường thì họ chuyền tay nhau thực phẩm, thuốc men hay những đồ dùng cần thiết nhưng chiều...

Thư Ngỏ Của Ban Văn Hóa Giáo Phận

Thư Ngỏ Của Ban Văn Hóa Giáo Phận

Thể Lệ Cuộc Thi Mẫu Dự Thi Hoa Núi Rừng VII WGPKT(18/02/2021) KONTUM

Giáo Hội Việt Nam
Thông Báo
Cáo Phó: Yă Gertrude Y Lưh

Cáo Phó: Yă Gertrude Y Lưh

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô, Giáo Phận Kon Tum Hội Dòng Ảnh Phép Lạ...

Cáo Phó: Nữ Tu Marie Belatrice Nguyễn Thị Thủy

Cáo Phó: Nữ Tu Marie Belatrice Nguyễn Thị Thủy

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô, Giáo Phận Kon Tum Hội Dòng Chúa Quan Phòng,...

Cáo Phó: Ông Cố Gioan Y Hlek

Cáo Phó: Ông Cố Gioan Y Hlek

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô, Giáo Phận Kon Tum, và Gia Đình Nữ tu...

Cáo Phó: Bà Cố Anhes Y Khir

Cáo Phó: Bà Cố Anhes Y Khir

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô, Giáo Phận Kon Tum, và Gia Đình Thầy Đaminh A...

Cáo Phó: Ông Cố Gioan Nguyễn Ký

Cáo Phó: Ông Cố Gioan Nguyễn Ký

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô, Giáo Phận Kon Tum, và Gia Đình Nữ tu...