Giáo Phận Kon Tum
Thư Mời: Ngày Bệnh Nhân Phong

Thư Mời: Ngày Bệnh Nhân Phong

WGPKT(08/04/2021) KONTUM

Hình Ảnh Các Giáo Xứ Trong Giáo Phận: Đêm Canh Thức Mừng Chúa Phục Sinh

Hình Ảnh Các Giáo Xứ Trong Giáo Phận: Đêm Canh Thức Mừng Chúa Phục Sinh

WGPKT(08/04/2021) KONTUM

Đêm Vọng Phục Sinh Tại Nhà Thờ Chánh Tòa Kon Tum

Đêm Vọng Phục Sinh Tại Nhà Thờ Chánh Tòa Kon Tum

     Giáo Phận Kon Tum với 359,820 giáo dân Kinh – Thượng trải dài trên 2 tỉnh Gia Lai...

Giáo Xứ An Mỹ: Thiệp Mời Làm Phép Nhà Mục Vụ Và Nhà Giáo Lý

Giáo Xứ An Mỹ: Thiệp Mời Làm Phép Nhà Mục Vụ Và Nhà Giáo Lý

WGPKT(05/04/2021) KONTUM

Thông Báo
Cáo Phó: Ông Cố Phêrô Ngô Thanh Phương

Cáo Phó: Ông Cố Phêrô Ngô Thanh Phương

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô, Giáo Phận Kon Tum, và Gia đình Linh mục Phêrô...

Cáo Phó: Ông Cố Giuse A  Ja

Cáo Phó: Ông Cố Giuse A Ja

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô, Giáo Phận Kon Tum, và Gia Đình Linh mục Gioan...

Cáo Phó: Yă Gertrude Y Lưh

Cáo Phó: Yă Gertrude Y Lưh

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô, Giáo Phận Kon Tum Hội Dòng Ảnh Phép Lạ...

Cáo Phó: Nữ Tu Marie Belatrice Nguyễn Thị Thủy

Cáo Phó: Nữ Tu Marie Belatrice Nguyễn Thị Thủy

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô, Giáo Phận Kon Tum Hội Dòng Chúa Quan Phòng,...

Cáo Phó: Ông Cố Gioan Y Hlek

Cáo Phó: Ông Cố Gioan Y Hlek

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô, Giáo Phận Kon Tum, và Gia Đình Nữ tu...