Giáo Phận Kon Tum
Gặp Gỡ Ca Trưởng Tại Nhà Mục Vụ Giáo Phận

Gặp Gỡ Ca Trưởng Tại Nhà Mục Vụ Giáo Phận

Mừng kính thánh Cecilia, ngày 22/11 hằng năm cũng là ngày truyền thống họp mặt các ca viên của ca...

Vua Giêsu – Vị Thẩm Phán

Vua Giêsu – Vị Thẩm Phán

Năm phụng vụ mở đầu bằng mầu nhiệm Nhập thể và kết thúc bằng vương quyền viên mãn của Đức...

Chương Trình: Thánh Lễ Đức Mẹ Măng Đen 09-10/12/2020

Chương Trình: Thánh Lễ Đức Mẹ Măng Đen 09-10/12/2020

WGPKT(20/11/2020) KONTUM

Giáo Xứ Võ Lâm: Legio Mariae Mừng 8 Hội Viên Mới

Giáo Xứ Võ Lâm: Legio Mariae Mừng 8 Hội Viên Mới

Hôm nay, ngày 14/11/2020, Giáo xứ Võ Lâm vui mừng chào đón Cha Tân Linh Giám Comitium Kon Tum đến...

Thông Báo
Chương Trình: Thánh Lễ Đức Mẹ Măng Đen 09-10/12/2020

Chương Trình: Thánh Lễ Đức Mẹ Măng Đen 09-10/12/2020

WGPKT(20/11/2020) KONTUM

Cáo Phó: Bà Cố Matta Nguyễn Thị Hồng

Cáo Phó: Bà Cố Matta Nguyễn Thị Hồng

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô, Giáo Phận Kon Tum, và Gia Đình Nữ tu...

Thông Báo: Truyền Chức Phó Tế

Thông Báo: Truyền Chức Phó Tế

WGPKT(13/11/2020) KONTUM

Ban Thánh Nhạc Giáo Phận: Thông Báo

Ban Thánh Nhạc Giáo Phận: Thông Báo

WGPKT(11/11/2020) KONTUM

Cáo Phó: Mikel A Wer

Cáo Phó: Mikel A Wer

Giáo Phận Kon Tum và Gia Đình tang quyến kính báo: Chú Yao Phu Mikel A WER Sinh năm 1935...