Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng Kim Khánh Linh Mục Của Cha Giuse Nguyễn Văn Đắc, Ngày 10/05/2024
Giáo Phận Kon Tum
Hồng Ân Trên Miền Cao Nguyên

Hồng Ân Trên Miền Cao Nguyên

Ước mơ ngọn lửa Thánh Thể lan tỏa trên miền đất cao nguyên của Hội Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể đã thành hiện thực. Với 24 năm Cộng đoàn Nữ Tỳ Thánh Thể nhỏ bé hiện diện tại Giáo xứ...

Suy Niệm Chúa Nhật
Chúa Nhật VIII Thường Niên, Năm B (CN 26.05.2024) – Chúa Ba Ngôi – Nhân Danh Cha Và Con Và Thánh Thần

Chúa Nhật VIII Thường Niên, Năm B (CN 26.05.2024) – Chúa Ba Ngôi – Nhân Danh Cha Và Con Và Thánh Thần

Bài đọc 1: Đnl 4,32-34.39-40 Trên trời cao cũng như dưới đất thấp, chính Đức Chúa là Thiên Chúa, và ngoài...

Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (CN 19.05.2024) – Anh Em Hãy Nhận Lấy Thánh Thần

Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (CN 19.05.2024) – Anh Em Hãy Nhận Lấy Thánh Thần

Bài đọc 1: Cv 2,1-11 Ai nấy đều được đầy tràn ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng....

Chúa Nhật VII Phục Sinh, Năm B (CN 12.05.2024) – Chúa Thăng Thiên – Ngự Bên Hữu Thiên Chúa

Chúa Nhật VII Phục Sinh, Năm B (CN 12.05.2024) – Chúa Thăng Thiên – Ngự Bên Hữu Thiên Chúa

Bài đọc 1: Cv 1,1-11 Đức Giê-su được cất lên ngay trước mắt các ông. Khởi đầu sách Công vụ Tông...

Chúa Nhật VI Phục Sinh, Năm B (CN 05.05.2024) – Tình Thương Cao Cả

Chúa Nhật VI Phục Sinh, Năm B (CN 05.05.2024) – Tình Thương Cao Cả

Bài đọc 1: Cv 10,25-26.34-35.44-48 Thiên Chúa ban Thánh Thần xuống trên cả các dân ngoại. Bài trích sách Công vụ...

Điểm Tuần