Giáo Phận Kon Tum
Hiệp Nhất: Mơ Ước Và Thác Đố Của Người Môn Đệ

Hiệp Nhất: Mơ Ước Và Thác Đố Của Người Môn Đệ

          Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao …...

Hiệp Nhất: Nền Tảng Của Sự Sống Còn

Hiệp Nhất: Nền Tảng Của Sự Sống Còn

Hiệp nhất ! Hai từ dễ viết, dễ nói, dễ đọc nhưng không hề dễ sống. Từ thuở tạo thành,...

Thánh Lễ: Đặt Viên Đá Đầu Tiên Nhà Thờ Phú Tâm – Pờ Tó

Thánh Lễ: Đặt Viên Đá Đầu Tiên Nhà Thờ Phú Tâm – Pờ Tó

          “Cần phải có một ngôi Nhà Thờ để chúng ta đến thờ phượng Chúa, cầu nguyện, cầu xin Chúa...

Cộng Đoàn Mang Yang: Mừng Lễ Bổn Mạng

Cộng Đoàn Mang Yang: Mừng Lễ Bổn Mạng

     Chân Phúc Phêrô Donders từ một chú thợ dệt tại Heibaut ngoại ô Tilbourg (Hòa Lan). Vẫn ôm...

Thông Báo
Cáo Phó: Bà Cố Agatha Nguyễn Thị Mạo

Cáo Phó: Bà Cố Agatha Nguyễn Thị Mạo

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô, Giáo Phận Kon Tum, và Gia Đình Linh mục...

Chương Trình Và Lưu Ý Lễ Măng Đen (Cập Nhật)

Chương Trình Và Lưu Ý Lễ Măng Đen (Cập Nhật)

(Cập Nhật)WGPKT(30/12/2020) KONTUM

Cáo Phó: Ông Cố Giuse Trần Văn Bằng

Cáo Phó: Ông Cố Giuse Trần Văn Bằng

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô, Giáo Phận Kon Tum, và Gia Đình Linh mục...

Thông Báo: Thánh Lễ Đức Mẹ Măng Đen

Thông Báo: Thánh Lễ Đức Mẹ Măng Đen

Đại lễ Đức Mẹ Măng Đen sẽ diễn ra vào chiều ngày 31/12/2020 đến trưa ngày 01/01/2021 tại Trung Tâm...

Măng Đen Và Năm Mới

Măng Đen Và Năm Mới

Tài liệu đính kèm: WGPKT(17/12/2020) KONTUM