Suy Niệm Lời Chúa – Chúa Nhật Lễ Lá – Năm A
Suy Niệm Chúa Nhật
Chúa Nhật Lễ Lá – Năm A (CN 02.04.2023)

Chúa Nhật Lễ Lá – Năm A (CN 02.04.2023)

KIỆU LÁ BÀI PHÚC ÂM NĂM A: Mt 21, 1-11. Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa. Tin...

Chúa Nhật V Mùa Chay – Năm A (CN 26.03.2023)

Chúa Nhật V Mùa Chay – Năm A (CN 26.03.2023)

Bài đọc 1: Ed 37,12-14 Ta sẽ đặt Thần Khí của Ta vào trong các ngươi và các ngươi sẽ được...

Chúa Nhật IV Mùa Chay – Năm A (CN 19.03.2023)

Chúa Nhật IV Mùa Chay – Năm A (CN 19.03.2023)

Bài đọc 1: 1 Sm 16,1b.6-7.10-13a Ông Đa-vít được xức dầu tấn phong làm vua Ít-ra-en. Bài trích sách Sa-mu-en quyển...

Chúa Nhật III Mùa Chay – Năm A (CN 12.03.2023)

Chúa Nhật III Mùa Chay – Năm A (CN 12.03.2023)

Bài đọc 1: Xh 17,3-7 Cho chúng tôi nước uống đi. Bài trích sách Xuất hành. 3 Trong sa mạc, dân khát...

Lời Chúa Hằng Ngày
30.03.2023 – Thứ Năm Tuần V Mùa Chay – Năm A

30.03.2023 – Thứ Năm Tuần V Mùa Chay – Năm A

Bài đọc 1: St 17,3-9 Ngươi sẽ là cha của vô số dân tộc. Bài trích sách Sáng thế. 3 Khi ấy, ông Áp-ram cúi rạp xuống. Thiên Chúa phán với ông rằng : 4 “Phần Ta, đây là giao ước của Ta với...

Điểm Tuần