Suy Niệm Lời Chúa – Chúa Nhật Chúa Chúa Ba Ngôi – Năm A
Giáo Phận Kon Tum
Bài Giảng Của Đức Cha Aloisiô Trong Thánh Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức Và Khánh Thành Nhà Mục Vụ Giáo Xứ Angleh – 31.05.2023

Bài Giảng Của Đức Cha Aloisiô Trong Thánh Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức Và Khánh Thành Nhà Mục Vụ Giáo Xứ Angleh – 31.05.2023

Bài giảng của Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục giáo phận Kon Tum trong Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức và khánh thành Nhà Mục Vụ giáo xứ Angleh, huyện Đăk Đoa, giáo hạt Mang Yang lúc 9h30 ngày 31.05.2023:  ...

Suy Niệm Chúa Nhật
Chúa Nhật IX Thường Niên Năm A – Chúa Ba Ngôi (CN 04.06.2023)

Chúa Nhật IX Thường Niên Năm A – Chúa Ba Ngôi (CN 04.06.2023)

Bài đọc 1: Xh 34,4b-6.8-9 Đức Chúa ! Đức Chúa ! Thiên Chúa nhân hậu và từ bi. Bài trích sách...

Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Năm A (CN 28.05.2023)

Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Năm A (CN 28.05.2023)

Bài đọc 1: Cv 2,1-11 Ai nấy đều được đầy tràn ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng....

Chúa Nhật VII Phục Sinh – Chúa Thăng Thiên – Năm A (CN 21.05.2023)

Chúa Nhật VII Phục Sinh – Chúa Thăng Thiên – Năm A (CN 21.05.2023)

Bài đọc 1:Cv 1,1-11 Đức Giê-su được cất lên ngay trước mắt các ông. Khởi đầu sách Công vụ Tông...

Chúa Nhật VI Phục Sinh – Năm A (CN 14.05.2023)

Chúa Nhật VI Phục Sinh – Năm A (CN 14.05.2023)

Bài đọc 1: Cv 8,5-8.14-17 Các Tông Đồ đặt tay trên họ, và họ nhận được Thánh Thần. Bài trích sách...

Điểm Tuần