Suy niệm Lời Chúa | CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN – B
Suy Niệm Chúa Nhật
Chúa Nhật XII Thường Niên, Năm B (CN 23.06.2024) – Biển Lặng Như Tờ

Chúa Nhật XII Thường Niên, Năm B (CN 23.06.2024) – Biển Lặng Như Tờ

Bài đọc 1: G 38,1.8-11 Đây là nơi các đợt sóng cao phải vỡ tan tành. Bài trích sách Gióp. 1 Bấy...

Chúa Nhật XI Thường Niên, Năm B (CN 16.06.2024) – Hạt Giống Nước Trời

Chúa Nhật XI Thường Niên, Năm B (CN 16.06.2024) – Hạt Giống Nước Trời

Bài đọc 1: Ed 17,22-24 Ta hạ thấp cây cao và nâng cao cây thấp. Bài trích sách ngôn sứ Ê-dê-ki-en....

Chúa Nhật X Thường Niên, Năm B (CN 09.06.2024) – Phạm Đến Thánh Thần

Chúa Nhật X Thường Niên, Năm B (CN 09.06.2024) – Phạm Đến Thánh Thần

Bài đọc 1: St 3,9-15 Ta sẽ gây mối thù giữa dòng giống mi và dòng giống người đàn bà. Bài...

Chúa Nhật IX Thường Niên, Năm B (CN 02.06.2024) – Mình Và Máu Thánh Chúa Kitô – Đây Là Mình Thầy

Chúa Nhật IX Thường Niên, Năm B (CN 02.06.2024) – Mình Và Máu Thánh Chúa Kitô – Đây Là Mình Thầy

Bài đọc 1: Xh 24,3-8 Đây là máu giao ước Đức Chúa đã lập với anh em. Bài trích sách Xuất...

Điểm Tuần