Giờ Lễ Trực Tuyến

 • Từ thứ 2 -> thứ 7: sáng 5h30, chiều 17h30
  • Thứ 5: 17h30 – Lễ tiếng J’rai, 19h30 – Chầu Thánh Thể
  • Thứ 6: 17h30 – Lễ tiếng Bana
 • Chúa Nhật:
  • 6h00
  • 8h00 – Lễ tiếng Bana
  • 10h00 – Lễ tiếng J’rai
  • 17h30
Giáo Phận Kon Tum
Chúa Nhật Lễ Lá

Chúa Nhật Lễ Lá

Link Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCrElveLZ_Xplz14m1f8Bm3Q WGPKT(04/04/2020) KONTUM

Thông Báo Về Việc Cử Hành Ngày Toàn Quốc Cầu Nguyện Cho Dịch Bệnh Sớm Chấm Dứt

Thông Báo Về Việc Cử Hành Ngày Toàn Quốc Cầu Nguyện Cho Dịch Bệnh Sớm Chấm Dứt

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAMUỶ BAN PHỤNG TỰ  THÔNG BÁO VỀ VIỆC CỬ HÀNH NGÀY TOÀN QUỐC CẦU NGUYỆN CHO DỊCH...

Hướng Dẫn Tham Dự Thánh Lễ Trực Tuyến

Hướng Dẫn Tham Dự Thánh Lễ Trực Tuyến

Cập Nhật WGPKT(02/04/2020) KONTUM

Cập nhật Thánh lễ trực tuyến tại các Giáo phận Việt Nam trong thời gian đại dịch covid-19 Đến nay,...

Thông Báo
Cáo Phó: Ông Cố Phêrô Trần Vinh Thư

Cáo Phó: Ông Cố Phêrô Trần Vinh Thư

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô, Giáo Phận Kon Tum, và Gia Đình Linh mục...

Cáo Phó: Bà Cố Maria Mađalêna Lê Thị Phục

Cáo Phó: Bà Cố Maria Mađalêna Lê Thị Phục

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô, Giáo Phận Kon Tum, và Gia Đình Linh mục...

Cáo Phó: Ông Cố Anrê A Khiuh

Cáo Phó: Ông Cố Anrê A Khiuh

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô, Giáo Phận Kon Tum và Gia Đình Yă Marie Philip...

Cáo Phó: Bà Cố Maria Nguyễn Thị Mến

Cáo Phó: Bà Cố Maria Nguyễn Thị Mến

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô, Giáo Phận Kon Tum, và Gia Đình Linh mục...

Cáo Phó: Nữ tu ELISABETH Y HRƠNG

Cáo Phó: Nữ tu ELISABETH Y HRƠNG

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô, Giáo Phận Kon Tum Hội Dòng Ảnh Phép Lạ...