Thánh lễ truyền chức Phó tế | Vào lúc 05g30, Thứ Năm 30/11/2023 | Tại Nhà thờ Chính tòa Kon Tum
Suy Niệm Chúa Nhật
Chúa Nhật I Mùa Vọng, Năm B (CN 03.12.2023) – Hãy Tỉnh Thức

Chúa Nhật I Mùa Vọng, Năm B (CN 03.12.2023) – Hãy Tỉnh Thức

Bài đọc 1: Is 63,16b-17.19b ; 64,2b-7 Phải chi Chúa xé trời mà ngự xuống. Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a....

Chúa Nhật XXXIV Thường Niên, Năm A (CN 26.11.2023) – Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ – Người Sẽ Ngự Lên Ngai Vinh Hiển

Chúa Nhật XXXIV Thường Niên, Năm A (CN 26.11.2023) – Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ – Người Sẽ Ngự Lên Ngai Vinh Hiển

Bài đọc 1: Ed 34,11-12.15-17 Phần các ngươi, hỡi chiên của Ta, này Ta sẽ xét xử giữa chiên với chiên....

Chúa Nhật XXXIII Thường Niên, Năm A (CN 19.11.2023) – Kính Trọng Thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Liều Mất Mạng Sống Mình

Chúa Nhật XXXIII Thường Niên, Năm A (CN 19.11.2023) – Kính Trọng Thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Liều Mất Mạng Sống Mình

Bài đọc 1: 2 Mcb 7,1.20-23.27b-29  Bà mẹ là người đáng khâm phục, vì bà can đảm chịu đựng nhờ niềm...

Chúa Nhật XXXII Thường Niên, Năm A (CN 12.11.2023) – Khôn Hay Dại

Chúa Nhật XXXII Thường Niên, Năm A (CN 12.11.2023) – Khôn Hay Dại

Bài đọc 1: Kn 6,12-16 Ai tìm kiếm Đức Khôn Ngoan, thì Đức Khôn Ngoan cho gặp. Bài trích sách Khôn...

Điểm Tuần