Trực tiếp Thánh lễ An táng Đức cố Giám mục Phêrô Trần Thanh Chung, tại Nhà thờ Chính tòa Kon Tum, vào lúc 6g00 ngày 14.09.2023
Giáo Hội Việt Nam
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam: Thư Mục Vụ Gửi Cộng Đồng Dân Chúa Về Giáo Hội Tham Gia

Hội Đồng Giám Mục Việt Nam: Thư Mục Vụ Gửi Cộng Đồng Dân Chúa Về Giáo Hội Tham Gia

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAMTHƯ MỤC VỤ GỬI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA  VỀ GIÁO HỘI THAM GIA    Anh chị em thân mến, Chúng tôi, các giám mục tham dự Hội nghị thường niên kỳ II năm 2023 tại Trung tâm Mục vụ...

Suy Niệm Chúa Nhật
Chúa Nhật XXV Thường Niên, Năm A (CN 24.09.2023)

Chúa Nhật XXV Thường Niên, Năm A (CN 24.09.2023)

Bài đọc 1:Is 55,6-9 Tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi. Bài trích sách ngôn...

Chúa Nhật XXIV Thường Niên, Năm A (CN 17.09.2023)

Chúa Nhật XXIV Thường Niên, Năm A (CN 17.09.2023)

Bài đọc 1: Hc 27,30 – 28,7 Hãy bỏ qua điều sai trái cho kẻ khác, thì khi bạn cầu khẩn,...

Chúa Nhật XXIII Thường Niên, Năm A (CN 10.09.2023)

Chúa Nhật XXIII Thường Niên, Năm A (CN 10.09.2023)

Bài đọc 1: Ed 33,7-9 Nếu ngươi không nói để cảnh cáo đứa gian ác, thì máu nó, Ta sẽ đòi...

Chúa Nhật XXII Thường Niên, Năm A (CN 03.09.2023)

Chúa Nhật XXII Thường Niên, Năm A (CN 03.09.2023)

Bài đọc 1: Gr 20,7-9 Vì lời Đức Chúa mà con đây bị sỉ nhục. Bài trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a....

Điểm Tuần