Thượng Hội Đồng Về Hiệp Hành: Một Số Điều Nên Biết Xung Quanh Khoá Họp Thứ Nhất Vào Tháng 10. 2023

Thượng Hội Đồng Về Hiệp Hành: Một Số Điều Nên Biết Xung Quanh Khoá Họp Thứ Nhất Vào Tháng 10. 2023

THƯỢNG HỘI ĐỒNG VỀ HIỆP HÀNH:MỘT SỐ ĐIỀU NÊN BIẾT XUNG QUANH KHOÁ HỌP THỨ NHẤTTHÁNG 10. 2023 WHĐ (14.09.2023) – Khoá họp thứ nhất của Thượng hội đồng Giám mục cấp hoàn vũ sẽ khai mạc vào tháng 10. 2023, quy tụ cả giáo sĩ và giáo dân. Dưới đây là một số điều…

Xem Thêm