Thinh Lặng Và Cầu Nguyện

Thinh Lặng Và Cầu Nguyện

Nếu không biết cách cầu nguyện thì bạn sẽ khó mà cầu nguyện được. Nên cần phải học cho biết cách cầu nguyện. Trước hết là phải nhờ đến sự thinh lặng. Chúng ta không thể đặt mình trước sự…

Xem Thêm