Giáo Xứ Đăk Rao Kram

Giáo Xứ Đăk Rao Kram

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: H. Đăk Tô Tỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Linh mục phụ trách: Phêrô Vũ Trọng Hà Nguyên Khôi; Gabriel M. Phan Tiến Dũng, CRM Giáo dân: 6.008 Bổn mạng giáo xứ: Phêrô và PhaolôGiáo họ trực thuộc: 16…

Xem Thêm
Giáo Xứ Tea Hnă

Giáo Xứ Tea Hnă

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: xã Đăk Tờ Kan – H. Tumơrông Tỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Antôn Lê Bào Văn; Giuse Lê Đức Tinh Giáo dân: 7.520 Bổn mạng giáo xứ: Thánh Giuse Giáo…

Xem Thêm
Giáo Xứ Đăk Chô

Giáo Xứ Đăk Chô

Địa Chỉ Đường:                                      Phường/xã: Ngọc TụThành phố/ Huyện: Đăk Tô    Tỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Giuse Võ Văn…

Xem Thêm
Giáo Xứ Kon Hring

Giáo Xứ Kon Hring

Địa Chỉ Đường:                                      Phường/xã: Diên BìnhThành phố/Huyện: Đăk Tô     Tỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Tađêô Nguyễn Ái…

Xem Thêm
Giáo Xứ Tea Rơxá

Giáo Xứ Tea Rơxá

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: xã Đăk Trăm – H. Đăk Tô Tỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Phêrô Nguyễn Xuân Anh Tuấn Giáo dân: 6.272 Bổn mạng giáo xứ: Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp…

Xem Thêm
Giáo Xứ Kon Pia

Giáo Xứ Kon Pia

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: xã Đăk Hà – H. Tumơrông Tỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Simon Huỳnh Khắc Vũ Giáo dân: 4.026 Giáo họ trực thuộc: Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ…

Xem Thêm