Giáo Xứ/ Họ Tam An

Giáo Xứ/ Họ Tam An

Địa Chỉ Đường:                        Xã: Tân An Huyện: Đăk Pơ           Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Linh mục phụ trách: Boniíaciô Đinh Văn Toàn, CRM Giáo dân: 400 Bổn mạng giáo xứ:…

Xem Thêm
Giáo Xứ Chợ Đồn

Giáo Xứ Chợ Đồn

Địa Chỉ Đường: 819 Quang Trung       Phường/xã: Thị xã An KhêThành phố:              Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Linh mục phụ trách: Gioan Bosco Trần Thanh PhưongGiáo dân: 1.290Bổn mạng giáo xứ: Chúa Ba NgôiGiáo họ trực thuộc:  Thông…

Xem Thêm
Giáo Xứ Đồng Sơn

Giáo Xứ Đồng Sơn

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Tân An, Đăk Pơ Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Linh mục phụ trách: Anrê Lê Thành Trung Giáo dân: 1.969 Bổn mạng giáo xứ: Thánh GiuseGiáo họ trực thuộc: 2 Thông Tin Giờ Lễ Trong…

Xem Thêm
Giáo Xứ An Sơn

Giáo Xứ An Sơn

Địa Chỉ Đường: Quốc lộ 19Thành phố: Phường/xã: xã Tân An, huyện Đăk Pơ Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Linh mục phụ trách: Gioan Baotixita Nguyễn Minh Hoàng Giáo dân: 2.983 Bổn amngj giáo xứ: Đức Maria Hồn Xác Lên TrờiGiáo họ trực thuộc:…

Xem Thêm
Giáo Xứ An Khê

Giáo Xứ An Khê

Địa Chỉ Đường: 198 Quang TrungThị xã: An khê Phường/xã: An TânTỉnh/Tp: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Gioan Baotixita Trần Quang Truyền; Giuse Mai Văn Lương; Phêrô Đỗ Văn Thông Giáo dân: 3.396 Bổn mạng giáo xứ: Chúa Kitô…

Xem Thêm