Giáo Xứ An Sơn

Địa Chỉ Đường: Quốc lộ 19Thành phố: Phường/xã: xã Tân An, huyện Đăk Pơ Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Giuse Vũ Quốc Bình Giáo dân: 3315 Giáo họ trực thuộc: 1 Thông Tin Giờ Lễ…

Xem Thêm

Giáo Xứ Đồng Sơn

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Tân An, Đăk Pơ Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Anrê Lê Thành Trung Giáo dân: 2600 Giáo họ trực thuộc: 2 Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ Thứ…

Xem Thêm