Giáo Xứ/Họ Kon Jôt

Giáo Xứ/Họ Kon Jôt

Địa Chỉ Đường:                             Xã: Hà Đông Huyện: Đăk Đoa              Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Linh mục phụ trách: Phaolô Phạm Đức Vượng Giáo…

Xem Thêm
Giáo Xứ/Họ De Tul

Giáo Xứ/Họ De Tul

Địa Chỉ Đường:                             Xã: Đăk SơmeiHuyện: Đăk Đoa              Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Linh mục phụ trách: Phêrô Nguyễn Ngọc Thanh Giáo dân:…

Xem Thêm
Giáo Xứ/Họ Kon Rơng

Giáo Xứ/Họ Kon Rơng

Địa Chỉ Đường:                             Xã: Hà Đông Huyện: Đăk Đoa              Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Linh mục phụ trách:  Phanxicô Xaviê Hồ Văn Phương…

Xem Thêm
Giáo Xứ Kon Mahar

Giáo Xứ Kon Mahar

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Hà Đông, Huyện Đăk Đoa Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Linh mục phụ trách: Antôn Nguyễn Văn Binh Giáo dân: 2.774 Bổn mạng giáo xứ: Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội Giáo họ trực thuộc: Kon Xơng Lok…

Xem Thêm
Giáo Xứ De Sơmei

Giáo Xứ De Sơmei

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: xã Đăk Sơmei, H. Đăk Đoa Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Linh mục phụ trách: Antôn Phan Viết Trí Giáo dân: 1.914 Bổn mạng giáo xứ: Thánh Giuse thợ Giáo họ trực thuộc: 4 Thông Tin Giờ Lễ…

Xem Thêm
Giáo Xứ Angleh

Giáo Xứ Angleh

Địa Chỉ:  Đường: Thành phố: Phường/xã: Xã Đăk Rong, H.Đăk ĐoaTỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Linh mục phụ trách: Lôrenxô Lê Công Trần Phát, sss; Inhaxiô Nguyễn Quốc Hùng, sss; Đaminh Đỗ Thanh Phước, sss Giáo dân:  1.966 Bổn mạng giáo…

Xem Thêm
Giáo Xứ Kon Thụp

Giáo Xứ Kon Thụp

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Kon Thụp, Huyện Mang Yang Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Linh mục phụ trách: Phêrô Nguyễn Đình Phụng, SVD; Gioan Đinh Quốc Tĩnh, SVD Giáo dân: 1.027 Bổn mạng giáo xứ: Đức Maria Mẹ Thiên Chúa Giáo họ…

Xem Thêm
Giáo Xứ Châu Khê

Giáo Xứ Châu Khê

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Đăk Yă – Mang Yang Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Linh mục phụ trách: Vinhsơn Liêm Nguyễn Trường Chính, CSsR; Giuse Đinh Văn Cao, CSsR; Anrê Y Chương, CSsR Giáo dân: 2.420 Bổn mạng giáo xứ: Đức Mẹ…

Xem Thêm
Giáo Xứ Plei Bông

Giáo Xứ Plei Bông

Địa Chỉ Đường:                                Phường/xã: AyunThành phố/ Huyện: Mang Yang – Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Linh mục phụ trách: Phaolô Trần Đan Thụy CSsRGiáo…

Xem Thêm
Giáo Xứ Phú Yên – H’ra

Giáo Xứ Phú Yên – H’ra

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: H’ra – H. Mang Yang Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Linh mục phụ trách: Giuse Phạm Hồng Tài, CSsR; Giuse Nguyễn Tuấn Minh, CSsR Giáo dân: 3.361 Bổn mạng giáo xứ: Thánh Phêrô và Thánh PhaolôGiáo họ trực…

Xem Thêm