Giáo Xứ Kon Thụp

Giáo Xứ Kon Thụp

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Làng Đak Pnan, Kon Thụp, Huyện Mang Yang Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Cha Antôn Ngô Hồng Tú SVD Giáo dân: 750 Giáo họ trực thuộc: Thông Tin Giờ…

Xem Thêm
Giáo Xứ Châu Khê

Giáo Xứ Châu Khê

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Đăk Yă – Mang Yang Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Giuse Đinh Văn Cao Giáo dân: 2300 Giáo họ trực thuộc: 8 Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ…

Xem Thêm
Giáo Xứ Phaolô H’neng

Giáo Xứ Phaolô H’neng

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: thôn 4, thị trấn Đăk Đoa Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Micae Ya Thu Giáo dân: 2300 Giáo họ trực thuộc: 3 Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ…

Xem Thêm
Giáo Xứ Lệ Chí

Giáo Xứ Lệ Chí

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Đăk Đoa Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Giuse Trần Văn Bảy Giáo dân: 3000 Giáo họ trực thuộc: Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ Thứ Giờ Lễ Địa…

Xem Thêm
Giáo Xứ Lệ Cần

Giáo Xứ Lệ Cần

Địa Chỉ Thôn: 1 Quận/huyện: Đak Đoa Phường/xã: Tân Bình Tỉnh/Tp: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Giuse Đinh Thế Hoài.Giáo dân: 1.600 bao gồm Kinh và Bahnar.Giáo họ trực thuộc: Vô Nhiễm, Giuse, Phêrô và 9…

Xem Thêm

Giáo Xứ Đe Sơmei

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: xã Đăk Sơmei, H. Đăk Đoa Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Gioakim Đỗ Sĩ Hùng Giáo dân: 4000 Giáo họ trực thuộc: 4 Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo…

Xem Thêm

Giáo Xứ Kon Mahar

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Hà Đông, Huyện Đăk Đoa Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Fx. Hồ Văn Phương Giáo dân: 2600 Giáo họ trực thuộc: Kon Xơng Lok Thông Tin Giờ Lễ Trong…

Xem Thêm
Giáo Xứ La Sơn

Giáo Xứ La Sơn

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Ia Băng – Đăk Đoa Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Vinh Sơn Nguyễn Văn Dương Giáo dân: 3000 Giáo họ trực thuộc: 6 giáo họ Thông Tin Giờ Lễ…

Xem Thêm