Giáo Xứ/Họ Kroong

Giáo Xứ/Họ Kroong

Địa Chỉ Đường:                              Xã: Kroong Thành phố: Kon Tum      Tỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Linh mục phụ trách:  Phaolô Ali Khâm Giáo dân: 2.572…

Xem Thêm