Giáo Xứ Đăk Ngó

Giáo Xứ Đăk Ngó

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: xã Đăk Ngó, Huyện Kon Plông Tỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Gioan Nguyễn Đức Hòa, CMGiáo dân: 503Giáo họ trực thuộc: Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ Thứ…

Xem Thêm
Giáo Xứ Đăk Rao Kram

Giáo Xứ Đăk Rao Kram

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: H. Đăk Tô Tỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Gioakim Nguyễn Hữu Tuyến Giáo dân: 8219 Giáo họ trực thuộc: 16 Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ   Thứ…

Xem Thêm
Giáo Xứ Đăk Kia

Giáo Xứ Đăk Kia

Địa Chỉ Đường: Thôn Đăk KiaThành phố: Kon Tum Phường/xã: Đoàn KếtTỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Giuse Đinh Quốc TrụGiáo dân: 680Giáo họ trực thuộc: Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ Thứ Giờ Lễ…

Xem Thêm
Giáo Xứ Tân Hương

Giáo Xứ Tân Hương

Địa Chỉ Đường: 540 Nguyễn HuệThành phố: Kon Tum Phường/xã: Thống NhấtTỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Giuse Đỗ Hiệu.Giáo dân: 2332.Giáo họ trực thuộc: Không Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ Thứ Giờ Lễ…

Xem Thêm
Giáo Xứ Kleng

Giáo Xứ Kleng

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: H. Sa Thầy Tỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Vinh Sơn Nguyễn Thành TrungGiáo dân: 6000 Giáo họ trực thuộc: Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ Thứ Giờ Lễ…

Xem Thêm
Giáo Xứ Đăk Mút

Giáo Xứ Đăk Mút

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: xã Đăk Mar – H. Đăk hà Tỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Máccô Trần Quý Phương LinhGiáo dân: Giáo họ trực thuộc: Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ…

Xem Thêm
Giáo Xứ Tân Phát

Giáo Xứ Tân Phát

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Kon Tum Phường/xã: Chư HrengTỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Gioan Baotixita Trần Minh Đức.Giáo dân: 820.Giáo họ trực thuộc: Không Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ Thứ Giờ Lễ…

Xem Thêm
Giáo Xứ Kon Bơbăn

Giáo Xứ Kon Bơbăn

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: xã Ngọc Réo – H. Đăk Hà Tỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Fx. Phan Đại Dương Giáo dân: 3700 Giáo họ trực thuộc: Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo…

Xem Thêm
Giáo Xứ Hơmoong Kơtu

Giáo Xứ Hơmoong Kơtu

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Hơmoong, H. Sa Thầy Tỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Giuse Trần Văn Toán Giáo dân: 3270 Giáo họ trực thuộc: 2 Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ Thứ…

Xem Thêm
Giáo Xứ Hơ Moong

Giáo Xứ Hơ Moong

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Thôn Đăk Wơk, xã Hơ Moong, Huyện Sa Thầy Tỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Đaminh Vũ Văn TínGiáo dân: 3650 Giáo họ trực thuộc:  4 Thông Tin Giờ Lễ…

Xem Thêm