Giáo Xứ Phương Nghĩa

Giáo Xứ Phương Nghĩa

Địa Chỉ Đường: 03 Lý Tự TrọngThành phố: Kon Tum Phường/xã: Thắng LợiTỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Antôn Vũ Đình LongGiáo dân: 6500Giáo họ trực thuộc: Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ Thứ Giờ…

Xem Thêm
Giáo Xứ Võ Lâm

Giáo Xứ Võ Lâm

Địa Chỉ Đường: 274 Trần Nhân TôngThành phố: Kon Tum Phường/xã: Quang TrungTỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Tađêô Võ Xuân SơnGiáo dân: 2500Giáo họ trực thuộc: Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ Thứ Giờ…

Xem Thêm
Giáo Xứ Plei Kơbey

Giáo Xứ Plei Kơbey

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: xã Xa Bình – H. Sa Thầy Tỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Gioan Vũ Duy Ngữ Giáo dân: 2150 Giáo họ trực thuộc: 3 Thông Tin Giờ Lễ Trong…

Xem Thêm
Giáo Xứ Đăk Tân

Giáo Xứ Đăk Tân

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Thôn 3- H. Kon Rẫy Tỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Giuse Đinh Văn Vinh Giáo dân: 3175 Giáo họ trực thuộc: Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ  …

Xem Thêm
Giáo Xứ Măng La

Giáo Xứ Măng La

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Ngok Bay Tỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Tađêô Nguyễn Ái Quốc Giáo dân: 8000 Giáo họ trực thuộc: 7 Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ   Thứ Giờ…

Xem Thêm
Giáo Xứ Tea Rơxá

Giáo Xứ Tea Rơxá

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: xã Đăk Trăm – H. Đăk Tô Tỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Giuse Võ Văn Dũng Giáo dân: 6100 Giáo họ trực thuộc: 13 làng Thông Tin Giờ Lễ…

Xem Thêm
Giáo Xứ Đăk Jâk

Giáo Xứ Đăk Jâk

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: xã Đăk Môn – H. Đăk Glei Tỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Đôminicô Hoàng Xuân Anh Giáo dân: 5600 Giáo họ trực thuộc: 7 Thông Tin Giờ Lễ Trong…

Xem Thêm
Giáo Xứ Kon Rơbang

Giáo Xứ Kon Rơbang

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: xã Vinh Quang Tỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Antôn Phạm Minh ChâuGiáo dân: Giáo họ trực thuộc: 3 Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ Thứ Giờ Lễ Địa…

Xem Thêm
Giáo Xứ Kon Xơmluh

Giáo Xứ Kon Xơmluh

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Đăk Tơre Tỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: G.B Phạm Quốc Tuấn Giáo dân: 5000 Giáo họ trực thuộc: 10 làng Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ   Thứ…

Xem Thêm