Giáo Xứ Tân Phát

Giáo Xứ Tân Phát

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Kon Tum Phường/xã: Chư HrengTỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Gioan Baotixita Trần Minh Đức.Giáo dân: 820.Giáo họ trực thuộc: Không Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ Thứ Giờ Lễ…

Xem Thêm
Giáo Xứ Kon Bơbăn

Giáo Xứ Kon Bơbăn

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: xã Ngọc Réo – H. Đăk Hà Tỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Fx. Phan Đại Dương Giáo dân: 3700 Giáo họ trực thuộc: Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo…

Xem Thêm
Giáo Xứ Hơmoong Kơtu

Giáo Xứ Hơmoong Kơtu

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Hơmoong, H. Sa Thầy Tỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Giuse Trần Văn Toán Giáo dân: 3270 Giáo họ trực thuộc: 2 Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ Thứ…

Xem Thêm
Giáo Xứ Hơ Moong

Giáo Xứ Hơ Moong

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Thôn Đăk Wơk, xã Hơ Moong, Huyện Sa Thầy Tỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Đaminh Vũ Văn TínGiáo dân: 3650 Giáo họ trực thuộc:  4 Thông Tin Giờ Lễ…

Xem Thêm
Giáo Xứ Tea Hnă

Giáo Xứ Tea Hnă

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: xã Đăk Tờ Kan – H. Tumơrông Tỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Antôn Lê Bảo Văn Giáo dân: 6600 Giáo họ trực thuộc: 18 Thông Tin Giờ Lễ Trong…

Xem Thêm
Giáo Xứ Tân Phú

Giáo Xứ Tân Phú

Địa Chỉ Đường: 805 Phạm Văn ĐồngThành phố: Kon Tum Phường/xã: Trần Hưng ĐạoTỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Gioan Baotixita Trần Minh Đức.Giáo dân: 1666 (bao gồm 398 thuộc làng Krăk).Giáo họ trực thuộc: Làng…

Xem Thêm
Giáo Xứ Kon Gung

Giáo Xứ Kon Gung

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: xã Đăk Mar – H. Đăk hà Tỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Giáo dân: Phêrô Nguyễn Ngọc Thanh Giáo họ trực thuộc: Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ…

Xem Thêm
Giáo Xứ Rờ Kơi

Giáo Xứ Rờ Kơi

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: Làng Kram, xã Rờ Kơi – H. Sa Thầy Tỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Luca Nguyễn Văn Mạnh Giáo dân: 2100 Giáo họ trực thuộc: 3 Thông Tin Giờ…

Xem Thêm
Giáo Xứ Phương Quý

Giáo Xứ Phương Quý

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Kon Tum Phường/xã: Vinh Quang Tỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Bênêđictô Nguyễn Văn Bình Giáo dân: 8000 Giáo họ trực thuộc: 1 Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ  …

Xem Thêm