Diễn Từ Đức Thánh Cha Dành Cho Phái Đoàn Chủng Viện Toà Tổng Giám Mục Naples

Diễn Từ Đức Thánh Cha Dành Cho Phái Đoàn Chủng Viện Toà Tổng Giám Mục Naples

WHĐ (18.02.2024) – Sáng ngày 16.02 tại Dinh Tông tòa, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp kiến phái đoàn Chủng viện Alessio Ascalesi, nhân dịp kỷ niệm 90 năm khánh thành. Được biết, Chủng viện Alessio Ascalesi, thuộc Tòa Tổng Giám mục Naples được Đức Hồng y Ascalesi khánh thành vào…

Xem Thêm