Giáo Xứ/Họ Kroong

Giáo Xứ/Họ Kroong

Địa Chỉ Đường:                              Xã: Kroong Thành phố: Kon Tum      Tỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Linh mục phụ trách:  Phaolô Ali Khâm Giáo dân: 2.572…

Xem Thêm
Giáo Xứ/ Họ Đăk Ngó

Giáo Xứ/ Họ Đăk Ngó

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Phường/xã: xã Đăk Ngó, Huyện Kon Plông Tỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Linh mục phụ trách: Gioan Nguyễn Đức Hòa, CMGiáo dân: 503Giáo họ trực thuộc: Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ Thứ Giờ Lễ…

Xem Thêm
Giáo Xứ Đăk Kia

Giáo Xứ Đăk Kia

Địa Chỉ Đường: Thôn Đăk KiaThành phố: Kon Tum Phường/xã: Đoàn KếtTỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Linh mục phụ trách: G.B Nguyễn Duy An OFM; Lorenxô Nguyễn Triều, OFM Giáo dân: 714 Bổn mạng giáo xứ: Đức Maria hồn xác lên trời Giáo họ…

Xem Thêm
Giáo Xứ Tân Hương

Giáo Xứ Tân Hương

Địa Chỉ Đường: 540 Nguyễn HuệThành phố: Kon Tum Phường/xã: Thống NhấtTỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Linh mục phụ trách: Phêrô Trần Quốc Hải Giáo dân: 2.405. Bổn mạng giáo xứ: Đức Mẹ Mân Côi. Giáo họ trực thuộc: Không Thông Tin Giờ Lễ…

Xem Thêm
Giáo Xứ/Họ Tân Phát

Giáo Xứ/Họ Tân Phát

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Kon Tum Phường/xã: Chư HrengTỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Linh mục phụ trách: Giuse Đỗ Hiệu Giáo dân: 1.122. Bổn mạng giáo xứ: Gioan Tẩy Giả. Giáo họ trực thuộc: Không Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ Thứ…

Xem Thêm
Giáo Xứ Tân Phú

Giáo Xứ Tân Phú

Địa Chỉ Đường: 805 Phạm Văn ĐồngThành phố: Kon Tum Phường/xã: Trần Hưng ĐạoTỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Linh mục phụ trách: Giuse Nguyễn Duy Tài Giáo dân: 1.432 Bổn mạng giáo xứ: Đức Mẹ Mân CôiGiáo họ trực thuộc: Làng Krăk Thông Tin…

Xem Thêm
Giáo Xứ Phương Quý

Giáo Xứ Phương Quý

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Kon Tum Phường/xã: Vinh Quang Tỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Linh mục phụ trách: G.B Trân Minh Đức; Phêrô Võ Chí Thắng Giáo dân: 2.396 Bổn mạng giáo xứ: Truyền TinGiáo họ trực thuộc: 1 Thông Tin Giờ Lễ…

Xem Thêm
Giáo Xứ Kon Jơdreh

Giáo Xứ Kon Jơdreh

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Kon Tum Phường/xã: Đăk BlàTỉnh: Kon Tum Thông Tin Giáo Xứ Linh mục phụ trách: Phaolô Nguyễn Hùng Sơn Giáo dân: 7.315 Bổn mạng giáo xứ: Đức Mẹ Mân Côi Giáo họ trực thuộc: Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ…

Xem Thêm