Lời Tự Tình

Lời Tự Tình

Kỷ niệm biến cố “nhát dao đâm” tại nhà thờ An Khê ngày 22.04.2021 “Mon âme exalte le Seigneur Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur Linh hồn con ngợi khen Chúa Thần trí con hớn hở vui mừng vì…

Xem Thêm