Giáo Xứ Tiên Sơn

Giáo Xứ Tiên Sơn

Địa Chỉ Đường:                              Phường/xã: Tân SơnThành phố: Pleiku              Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Vinhsơn Nguyễn Văn DươngGiáo…

Xem Thêm
Giáo Xứ Phaolô Pleiku

Giáo Xứ Phaolô Pleiku

Địa Chỉ Đường: 325 Nguyễn Viết Xuân Thành phố: Plei Ku Phường/xã: P. Hội Phú Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Albertô Maria Nguyễn Văn Đáp, CRMGiáo dân: 882 Bổn mạng giáo xứ: Thánh Phaolô trở lại Giáo họ…

Xem Thêm
Giáo Xứ Hiếu Nghĩa

Giáo Xứ Hiếu Nghĩa

Địa Chỉ Đường: 02 Quang Trung      Phường/xã: Yên ThếThành phố: Pleiku                 Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Phaolô Trần Quốc Bào;  Antôn Võ Văn HảiGiáo dân: 1.302Bổn mạng giáo xứ: Chúa…

Xem Thêm
Giáo Xứ Hiếu Đức

Giáo Xứ Hiếu Đức

Địa Chỉ Đường: 02 Quang Trung      Phường/xã: Yên ĐỗThành phố: Pleiku              Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Linh mục phụ trách: Giuse Hoàng Hữu Chi, OFM;               …

Xem Thêm
Giáo Xứ Thăng Thiên

Giáo Xứ Thăng Thiên

Địa Chỉ Đường: 02 Quang Trung      Phường/xã: Thành phố: Pleiku              Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Linh mục phụ trách: Phaolô Trần Quốc BàoGiáo dân: 1.332.Bổn mạng giáo xứ: Đức Maria Hồn Xác Lê TrờiGiáo họ trực…

Xem Thêm
Giáo Xứ Hiếu Đạo

Giáo Xứ Hiếu Đạo

Địa Chỉ Đường: 02 Quang Trung      Phường/xã: Thành phố: Pleiku                Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Linh mục phụ trách: Phaolô Trần Quốc BàoGiáo dân: 1.538.Bổn mạng giáo xứ: Chúa Kitô Vua vũ trụGiáo họ trực…

Xem Thêm
Giáo Xứ Hòa Bình

Giáo Xứ Hòa Bình

Địa Chỉ Đường: 82 Hàn Thuyên Thành phố: Plei Ku Phường/xã: Biển hồ Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: G.B Nguyễn Đình Ngọc Huy Giáo dân: 430 Bổn mạng giáo xứ: Đức Maria Mẹ Thiên Chúa…

Xem Thêm
Giáo Xứ Đức An

Giáo Xứ Đức An

Địa Chỉ Đường: 20 Wừu Thành phố: Plei Ku Phường/xã: p.Diên Hồng Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Lu-y Gonzaga Nguyễn Quang Vinh Giáo dân: 3.442 Bổn mạng giáo xứ: Các Thánh Tử Đạo Việt NamGiáo họ trực thuộc:…

Xem Thêm
Giáo Xứ Phú Thọ

Giáo Xứ Phú Thọ

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Plei Ku Phường/xã: thôn 11,An Phú Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Giêrônimô Lê Đình Hùng Giáo dân: 4.282 Bổn mạng giáo xứ: Đức Mẹ Vô Nhiễm Giáo họ trực thuộc:  2 Thông Tin…

Xem Thêm
Giáo Xứ Plei Chuet

Giáo Xứ Plei Chuet

Địa Chỉ Đường:                                Phường/xã: Thắng LợiThành phố: Pleiku                 Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Linh mục phụ trách:…

Xem Thêm