Giáo Xứ Phaolô Plei Ku

Giáo Xứ Phaolô Plei Ku

Địa Chỉ Đường: 325 Nguyễn Viết Xuân Thành phố: Plei Ku Phường/xã: P. Hội Phú Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Albest Maria Nguyễn Văn Đáp Giáo dân: 700 Giáo họ trực thuộc: Thông Tin Giờ…

Xem Thêm
Giáo Xứ Hòa Bình

Giáo Xứ Hòa Bình

Địa Chỉ Đường: 82 Hàn Thuyên Thành phố: Plei Ku Phường/xã: Biển hồ Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Giuse Đỗ Thái Huy Giáo dân: 450 Giáo họ trực thuộc: Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo…

Xem Thêm
Giáo Xứ Đức An

Giáo Xứ Đức An

Địa Chỉ Đường: 20 Wừu Thành phố: Plei Ku Phường/xã: p.Diên Hồng Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Lu-y Nguyễn Quang Vinh Giáo dân: 3500 Giáo họ trực thuộc: Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ…

Xem Thêm
Giáo Xứ Phú Thọ

Giáo Xứ Phú Thọ

Địa Chỉ Đường: Thành phố: Plei Ku Phường/xã: thôn 11,An Phú Tỉnh: Gia Lai Thông Tin Giáo Xứ Cha quản xứ: Giêrônimô Lê Đình Hùng Giáo dân: Giáo họ trực thuộc:  2 Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ Thứ…

Xem Thêm