Vùng Đất Mới

Vùng Đất Mới

Tôi bước chân đến “vùng đất mới”: môi trường mới, cộng đoàn mới, giáo xứ mới, con người mới, ngôn ngữ mới, văn hóa mới và cả những nẻo đường mà tôi chưa bao giờ được bước chân tới… “Những…

Xem Thêm
Cơn Mưa Truyền Giáo

Cơn Mưa Truyền Giáo

Chúng tôi không thể không nói về những gì chúng tôi đã thấy và nghe (Cv 4,20) Đáp lại lời… “Những gì tai đã nghe, mắt đã thấy, chúng tôi không thể không nói ra” (Cv 4,20) Đáp lại lời…

Xem Thêm