Phụng Vụ Và Vẻ Đẹp

Phụng Vụ Và Vẻ Đẹp

Corrado Maggioni Đức Thánh cha Phanxicô viết trong Niềm Vui Tin Mừng số 24 rằng: “Hội Thánh vừa giảng Tin Mừng vừa được nghe giảng Tin Mừng qua vẻ đẹp của phụng vụ, vì phụng vụ vừa là cử hành…

Xem Thêm