Đôi Nét Về Lễ Chúa Kitô Vua

Đôi Nét Về Lễ Chúa Kitô Vua

WHĐ (18.11.2022) – Vào Chúa nhật cuối cùng của năm Phụng vụ, Giáo hội cử hành trọng thể lễ Chúa Kitô Vua. Được thiết lập vào đầu thế kỷ XX, đây là một ngày lễ nhằm tuyên xưng sự thống trị…

Xem Thêm