Giảng Lễ Thế Nào Cho Hay?

Giảng Lễ Thế Nào Cho Hay?

  Lm. Giuse Phạm Đình Ngọc SJ   “Chúng ta thường đọc Kinh thánh nhất, hoặc lắng nghe Lời Chúa nhiều nhất ở đâu?” Câu trả lời phải là nơi Thánh lễ. Có hai bàn tiệc trong một Thánh lễ: tiệc…

Xem Thêm